خانه

نمره فاینال و حضورغیاب

اخبار

نتایج آزمون EXIT

تقویم آموزشی

 رویای دانش ارتباط سبز (تومر سنتر)

دانش غنی

بهره مندی از مشاورین با تجربه  مسیر را برای  ادامه تحصیل در مقاطع رزیدنتی ، فوق تخصص، لیسانس ، فوق لیسانس و دکتری برای شما فراهم میکند

بورسیه خارج از کشور

در اختیار دادن اطلاعات شرایط خاص بورس گرفتن در دانشگاه های معتبر دنیا

برگزاری دوره های

, SAT، GMAT , TOEFL , GRE ، IELTS ، MSRT ، TTC

اساتید مجرب

بهره مندی از کـادری متخــصص بـرای بـرگزاری دوره هـای زبان انگلیسی ، تــرکی استانبولی ، فـرانسه ، آلمـانی

آموزش بی نظیر زبان های زنده دنیا

انگلیسی

ترکی استانبولی

فرانسه

آلمانی