خانه

سامانه آموزشی

اخبار

نتایج آزمون EXIT

تقویم آموزشی

 رویای دانش ارتباط سبز (تومر سنتر)

دانش غنی

بهره مندی از مشاورین با تجربه  مسیر را برای  ادامه تحصیل در مقاطع رزیدنتی ، فوق تخصص، لیسانس ، فوق لیسانس و دکتری برای شما فراهم میکند

بورسیه خارج از کشور

در اختیار دادن اطلاعات شرایط خاص بورس گرفتن در دانشگاه های معتبر دنیا

برگزاری دوره های

, SAT، GMAT , TOEFL , GRE ، IELTS ، MSRT ، TTC

اساتید مجرب

بهره مندی از کـادری متخــصص بـرای بـرگزاری دوره هـای زبان انگلیسی ، تــرکی استانبولی ، فـرانسه ، آلمـانی

آموزش بی نظیر زبان های زنده دنیا

انگلیسی

ترکی استانبولی

فرانسه

آلمانی