معرفی مرکز زبان های خارجی دانشگاه ارومیه

 رویای دانش ارتباط سبز (تومر سنتر) یک موسسه جوان ، پویا و رو به رشد می باشد که در طی 8سال فعالیت حرفه ای موفق به کسب  اولین نـمایندگی مـرکز زبان های خارجـی دانشگاه آنـکارا بـرای آزمـون آنلاین tomer
( زبان تــرکی استانبولی )  در سـال 2009تا سـال 2015 و نـمایندگی رسمـی مـرکز زبان های خـارجی دانشگاه سراسری ارومــیه در سال 2015 شد.

تومر سنتر با بهره مندی از اساتید مجرب و پر سابقه  با مدارج علمی  از دانشگاه های ایران و ترکیه موفق به گـردآوری کـادری متخــصص بـرای بـرگزاری دوره هـای زبان انگلیسی ، تــرکی استانبولی ، فـرانسه ، آلمـانی   و بـــرگــــزاری دوره هـــای :  YÖS , SAT، GMAT , TOEFL , GRE  YDS ، IELTS ، MSRT ، TTC کرده است . موسسه با بهره مندی از مشاورین با تجربه  مسیر را برای  ادامه تحصیل در مقاطع رزیدنتی ، فوق تخصص، لیسانس ، فوق لیسانس و دکتری  و همچنین در اختیار دادن اطلاعات شرایط خاص بورس گرفتن در دانشگاه های معتبر دنیا هموار ساخته است.