اساتید و کادر اداری

اسامی کادر اداری

س. ایوبی

هیئت رئیسه

ح. اکبری

هیئت رئیسه

سالار ایوبی

نائب رئیس

شیرین قادری

مدیر شعبه مرکزی

بهمن نجاری

مدیر شعبه مهاباد

سوسن محبی

امور حسابداری

سعید سلیمانی

مدیر شعبه ترکیه

سیامند قادری

مدیر امور مالی و حسابداری

مهرداد اتابکی

مدیر روابط عمومی

نیما آغ

مسئول آزمون ها

توحید نوری

مسئول سایت و امور طراحی

محی الدین چیتان

مسئول امور رایانه

شیرین ایوبی

مسئول امور دفتری

مریم حکمت

امور دفتری

زکیه بزرگی

امور دفتری

نسترن حشمت

امور دفتری

نیلوفر محمدی

امور دفتری

سلطانعلی عبدی

مسئول خدمات

اسامی اساتید

غلامرضا وکیلی

مدرس زبان انگلیسی و دوره MSRT

امیر جهانگیری

مدرس زبان انگلیسی و دوره های IELTS & TOEFL

توحید تیموری

مدرس زبان انگلیسی و دوره های IELTS & TOEFL

محسن مدرس مطلق

مدرس زبان انگلیسی

پریسا قیاسی

مدرس زبان انگلیسی

رسول رحیمی

مدرس زبان انگلیسی

شعله کاروانی

مدرس زبان انگلیسی

شهرزاد مستعان

مدرس زبان انگلیسی

پروا عیوض پور

مدرس زبان انگلیسی

فرزانه قبادی

مدرس زبان انگلیسی

شیرین قادری

مدرس زبان فرانسه

پریوش قلی پور

مدرس زبان فرانسه

روشنک دیلمقانی

مدرس زبان آلمانی

منصور محمودزاده

مدرس زبان آلمانی

هومن بصیرت افشار

مدرس دوره ی GRE

گلشفق ازدمیر

مدرس زبان ترکی استانبولی