اساتید و کادر اداری

اسامی کادر اداری

س. ایوبی

هیئت رئیسه

ح. اکبری

هیئت رئیسه

سالار ایوبی

نائب رئیس

شیرین قادری

مدیر شعبه مرکزی

بهمن نجاری

مدیر شعبه مهاباد

علی سلیمانی

امور حسابداری

سعید سلیمانی

مدیر شعبه ترکیه

سیامند قادری

مدیر امور مالی و حسابداری

مهدی اسدزاده

مدیر روابط عمومی

مهرداد اتابکی

مدیر روابط عمومی

نیما آق

مسئول آزمون ها

توحید نوری

مسئول سایت و امور طراحی

محی الدین چیتان

مسئول امور رایانه

مریم حکمت

امور دفتری

نیلوفر محمدی

امور دفتری

نسترن حشمت

امور دفتری

زکیه بزرگی

امور دفتری

سجاد رستگاری

سامان آرمند

سوسن محبی

مسئول امور حسابداری

اسامی اساتید

غلامرضا وکیلی

مدرس زبان انگلیسی و دوره MSRT

امیر جهانگیری

مدرس زبان انگلیسی و دوره های IELTS & TOEFL

توحید تیموری

مدرس زبان انگلیسی و دوره های IELTS & TOEFL

محسن مدرس مطلق

مدرس زبان انگلیسی

پریسا قیاسی

مدرس زبان انگلیسی

فرزانه قبادی

مدرس زبان انگلیسی

شعله کاروانی

مدرس زبان انگلیسی

شهرزاد مستعان

مدرس زبان انگلیسی

گلشفق ازدمیر

مدرس زبان ترکی استانبولی

مدرس زبان انگلیسی

شیرین قادری

مدرس زبان فرانسه

پریوش قلی پور

مدرس زبان فرانسه

روشنک دیلمقانی

مدرس زبان آلمانی

منصور محمودزاده

مدرس زبان آلمانی

هومن بصیرت افشار

مدرس دوره ی GRE

هنگامه دادمند

مدرس زبان ترکی استانبولی

سلیمان آرمند

شیما رضازاده

مدرس زبان ترکی استانبولی

زهرا یوسف زاده

مدرس دوره ی GRE

نوشین قهرمانلو

مدرس دوره ی GRE