اسامی کادر اداری مرکز زبان های خارجی دانشگاه ارومیــــه


 

سنور ایوبی

مدیر عامل موسسه رویای دانش ارتباط سبز


حامد اکبری

مدیر شعبه1  : مرکز زبانهای خارجی دانشگاه ارومیه


سالار ایوبی

مدیر شعبه 2 : دپارتمان ترکی استانبولی


بهمن نجاری

مدیر شعبه مهاباد


آرش شیرزاد
مدیر دپارتمان زبان انگلیسی


شیرین قادری

مدیر دپارتمان زبان آلمانی و فرانسه


اسرین کیانی

مشاور حقوقی موسسه


هانیه رشیدی

مسئول دفتر شعبه 1


نازیلا افشار

مسئول دفتر شعبه 2


امیر امیاری

مسئول بخش سایت


مسعود فاتحی

طراح


سامرند معروف زاده

مسئول حسابداری


 

محمد محبوب طهوری

مسئول خدمات

اسامی مدرسین مرکــز زبان های خارجی دانشگاه ارومیــه


آرش شیرزاد

فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی

مدرس : زبان انگلیسی / دوره های YDS , IELTS ,TOEFL


شیرین قادری

فوق لیسانس زبان وادبیات فرانسه
مدرس : زبان فرانسه


آرش محمد پوری نعیم

لیسانس برق مخابرات
مدرس : زبان آلمانی


گل شفق ازدمیر

فوق لیسانس عمران
مدرس : زبان ترکی استانبولی


غلامرضا وکیلی

فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی

مدرس : زبان انگلیسی


پریوش قلی پور آذری

لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی
مدرس : زبان انگلیسی


 امیر هنرمند           

لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی
مدرس : زبان ترکی استانبولی


حامد اکبری

فوق لیسانس  برق- الکترونیک

مدرس : GRE و زبان انگلیسی


شیما رضازاده

لیسانس مدیریت بازرگانی

مدرس : زبان ترکی استانبولی


سیما خضرلو

فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی

مدرس : زبان انگلیسی


محدثه سلیم پور اقــدم

فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی

مدرس : زبان انگلیسی


نوشین ناطقیان

فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی

مدرس : زبان انگلیسی


پریسا قیاسی

لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی

مدرس : زبان انگلیسی


محسن مــدرس مطلق

لیسانس مهندسی برق و الکترونیک

مدرس : زبان انگلیسی


زهرا یوسف زاده

دکتری آنالیز ریاضی

مدرس : ریاضی , SAT,GRE


سپیده نیک نام

دکتری آنالیز ریاضی

مدرس : ریاضی , SAT,GRE


حسین حسینی

کارشناسی مکانیک

مدرس : ریاضی ,SAT,GRE


بهروز نوربخش

فوق لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی

مدرس : زبان انگلیسی


بهمن نجاری

فوق لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی

مدرس : زبان انگلیسی