به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون جذب مدرسی مورخه ۹۵/۹/۱۹ مرکز زبانهای خارجی دانشگاه ارومیه (تومر سنتر) میرساند، آزمون راس ساعت ۹ در مرکز برگزار خواهد شد.حضور شرکت کنندگان ۳۰ دقیقه قبل از شروع آزمون در محل آزمون به انضمام به همراه داشتن اصل کارت ملی الزامی میباشد.

درباره تومر سنتر