ترکی استانبولی

معرفی دوره:

دوره زبان ترکی استانبولی در ۷ ترم برگزار می گردد که طول مدت هر ترم ۴۵ روز می باشد. در کل دوره سه کتاب با نام های Hitit 1 برای ترم های ۱، ۲ و ۳ ، Hitit 2 برای ترم های ۴ و ۵ ، Hitit 3 برای ترم های ۶ و ۷ مورد استفاده قرار می گیرند. بعد از پایان ۷ ترم آمون EXIT برگزار می شود که مدرک پایان دوره توسط دانشگاه ارومیه صادر می شود.

در این دوره ها چهار مهارت  konuşma (speaking) , dinleme (listening) , yazma (writing) , dilbigisi (grammar) تدریس می شوند.

اهداف این دوره:

آمادگی جهت آزمون Tömer و آزمون ورودی دانشگاه های ترکیه نیز می باشد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می توانید از این برچسب ها <abbr title=“HyperText Markup Language”>HTML</abbr> و ویژگی ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*