تماس با ما

ساختمان مرکزی

ارومیه، خیابان دانشکده، بالاتر از خیابان پرهیزکار، پلاک ۷۶

۶۲۶۹ ۳۳۴۶ ۰۴۴

شعبه ۱

ارومیه، چهارراه دانشکده، پلاک ۱

۰۴۴۳۳۴۶۴۰۲۷

شعبه ۲

ارومیه، دانشگاه نازلو، دانشکده دامپزشکی

۲۵۹۵ ۳۱۹۴ ۰۴۴

شعبه ۳

مهاباد، سه راهی هواشناسی، پلاک ۷۱

۹۶۹۹ ۴۲۲۲ ۰۴۴

کانال تلگرام مرکز زبان