تماس با ما

ساختمان مرکزی

ارومیه، خیابان دانشکده، بالاتر از خیابان پرهیزکار، پلاک ۷۶

۶۲۶۹ ۳۳۴۶ ۰۴۴

شعبه ۱

ارومیه، چهارراه دانشکده، پلاک ۱

۰۴۴۳۳۴۶۴۰۲۷

شعبه ۲

ارومیه، دانشگاه نازلو، دانشکده دامپزشکی

۲۵۹۵ ۳۱۹۴ ۰۴۴

شعبه ۳

مهاباد، سه راهی هواشناسی، پلاک ۷۱

۹۶۹۹ ۴۲۲۲ ۰۴۴

شعبه ۴

ترکیه، استانبول، شیشلی، خیابان هوریت، پلاک ۱۲

۵۲۹۹ ۰۱۹ ۵۰۵ ۹۰+

شعبه ۵

ترکیه، استانبول، بیلیک دوزو، محله جمهوریت، ساختمان آلتین تاش، پلاک ۸۹

۱۷۲۷ ۸۵۴ ۲۱۲ ۹۰+

کانال تلگرام مرکز زبان

کانال تلگرام تومرسنتر

map