ثبت نام دانشگاهها

فوریه 12, 2020
ثبت نام دانشجو در دانشگاه استانبول تکنیک

ثبت نام دانشجوی özel در دانشگاه استانبول تکنیک

نوامبر 7, 2019
دانشگاه استانبول تکنیک

ثبت نام دانشگاه استانبول تکنیک

اکتبر 23, 2019
بورس موفقیت دانشجویان

آغاز ثبت نام بورس موفقیت دانشجویان مشغول به تحصیل در ترکیه

اکتبر 16, 2019
تکمیل ظرفیت دانشگاههای ترکیه

تکمیل ظرفیت دانشگاههای خصوصی ترکیه

اکتبر 6, 2019
شرایط قبولی در دانشگاههای ترکیه

شرایط ویژه قبولی در دانشگاههای خصوصی ترکیه

سپتامبر 4, 2019
شرايط جديد انتقالی

شرایط جدید انتقالی

سپتامبر 3, 2019
بورس ١٠٠٪؜ براي رشته دندانپزشكي در قبرس

بورس ١٠٠٪؜ برای رشته دندانپزشکی در قبرس

سپتامبر 3, 2019
تکمیل ظرفیت دانشگاه جمهوریت

تکمیل ظرفیت دانشگاه جمهوریت

سپتامبر 2, 2019
تکمیل ظرفیت دانشگاه زونگولداک

تکمیل ظرفیت دانشگاه زونگولداک