دوره آمادگی کنکور ترکیه

دوره آمادگی کنکور ترکیه

دوره آمادگی کنکور ترکیه یا آزمون یوس (YÖS) ، در موسسه تومرسنتر بمنظور آماده سازی داوطلبان شرکت در آزمون ورودی  دانشگاههای کشور ترکیه برگزار می شود. کنکور ترکیه  شامل دروس محاسباتی (ریاضی و هندسه) و سنجش هوش می باشد. موسسه تومرسنتر هر سال از ابتدای تیر ماه اقدام به برگزاری دوره ای 8 ماهه جهت آماده سازی داوطلبان برای آزمون یوس (YÖS) می کند.

در طول دوره ، هر هفته یک بار آزمون های آزمایشی شبیه سازی شده با  آزمون یوس دانشگاههای ترکیه جهت آشنایی و آماده سازی یوس آموزان و همچنین کسب آگاهی اساتید موسسه از وضعیت تحصیلی یوس آموزان  برگزار می شود.

دوره آمادگی کنکور ترکیه - یوس

کتابهای یوس (YÖS)

کتابهایی که در طول دوره آمادگی کنکور ترکیه تدریس می شوند گرداوری شده از تمامی مراجع معتبر مربوط به دروس هندسه و ریاضی و هوش و مباحث کنکور ترکیه توسط اساتید مجرب و حرفه ای گروه یوس موسسه تومرسنتر می باشند. تعداد کل کتابهایی که در این موسسه تدریس می شوند 14 جلد می باشند که از این تعداد :

  • 4 جلد کتاب ریاضی
  • 4 جلد کتاب هوش
  • 2 جلد کتاب هندسه
  • 4 جلد کتاب کمک آموزشی به زبان فارسی می باشند.

مراکز آزمون یوس (YÖS)

معتبرترین مرکز آزمون  برای یوس آموزان ، کشور ترکیه می باشد. دانشگاههای ترکیه آزمون یوس را در چندین شعبه در شهرهای مختلف ترکیه برگزار می کنند. برخی از این دانشگاهها این آزمون را در ایران نیز برگزار می کنند.

با توجه به اینکه اکثر آزمونهای یوس مربوط به دانشگاههای مختلف در شهرهای استانبول ، آنکارا و وان ترکیه برگزار می شود ، داوطلب می تواند در روزهای آزمون تنها در یکی از این شهرها حضور پیدا کرده و  در آزمونهای یوس دانشگاههای مختلف شرکت کند.

دوره زبان ترکی استانبولی (تومر)

در صورت قبولی در آزمون YÖS متقاضی برای ثبت نام در دانشگاه مورد نظر نیازمند مدرک کفایت زبان ترکی استانبولی (tömer - تومر) می باشد. دوره زبان ترکی استانبولی (تومر) نیز در طول دوره آمادگی کنکور ترکیه در موسسه تومرسنتر برگزار می شود.