CENTRE DE LANGUE FRANÇAISE

COURS PROPOSES

 1. 1
  A – 1

   :Niveau A1

   

  4 Compétences

  چهار مهارت

  (Mobile A1)

   

  A1.1

   

  27h

   

  A1.2

   

  27h

   

  A1.3

   

  27h

   

  A1.4

   

  27h

   

  A1.5

   

  27h

   : Et aussi

   

   

   

   

  Compréhension Orale

  A1>A2

   

  A1.1

   

  27h

   

  A1.2

   

  27h

   

  A1.3

   

  27h

   

  A1.4

   

  27h

   

  A1.5

   

  27h

   

 2. 2
  A – 2

  : Niveau A2

   

  4 Compétences

  چهار مهارت

  (Mobile A2)

   

  A2.1

   

  27h

   

  A2.2

   

  27h

   

  A2.3

   

  27h

   

  A2.4

   

  27h

   

  A2.5

   

  27h

   : Et aussi         

   

   

   

   

  Compréhension Orale

  A1>A2

   

  A2.1

   

  27h

   

  A2.2

   

  27h

   

  A2.3

   

  27h

   

  A2.4

   

  27h

   

  A2.5

   

  27h

   

 1. 1
  B – 1

   :Niveau B1

   

   

   

  4 Compétences

  چهار مهارت

  (Édito B1)

   

  B1.1

   

  27h

   

  B1.2

   

  27h

   

  B1.3

   

  27h

   

  B1.4

   

  27h

   

  B1.5

   

  27h

   : Et aussi

   

   

   

   

  Compréhension Orale

  B1

   

  B1.1

   

  27h

   

  B1.2

   

  27h

   

  B1.3

   

  27h

   

  B1.4

   

  27h

   

  B1.5

   

  27h

   

 2. 2
  B- 2

   :Niveau B2

   

   

   

  4 Compétences

  چهار مهارت

  (Édito B2)

   

  B2.1

   

  27h

   

  B2.2

   

  27h

   

  B2.3

   

  27h

   

  B2.4

   

  27h

   

  B2.5

   

  27h

   : Et aussi         

   

   

   

   

  Compréhension Orale

  B1+>B2

   

  B2.1

   

  27h

   

  B2.2

   

  27h

   

  B2.3

   

  27h

   

  B2.4

   

  27h

   

  B2.5

   

  27h

   

مکالمه زبان فرانسه

یادگیری زبان فرانسه و توانایی سخن گفتن به این زبان که به عنوان زبان دوم بین المللی قلمداد می شود، همواره چالشی بزرگ برای علاقه مندان بود است. خوشبختانه این روزه، اکثریت افراد جامعه آشنایی ابتدایی با این زبان را دارند. ولی در نقطه ی مقابل آن، توانایی سخن گفتن روان، در بیشتر ما وجود ندارد.

کشور ایران یکی از پویاترین کشورها در زمینه ی آموزش زبان های خارجی می باشد و درست به همین دلیل است که در این زمینه هم چاره ای اندیشیده شده است. به این ترتیب که در موسسات آموزش زبان، کلاس هایی تحت عنوان مکالمه ی آزاد (Conversation) طراحی و برگزار می شود. مرکز آموزش زبانهای خارجی دانشگاه ارومیه نیز از این تدبیر بی نصیب نیست. چرا که در این موسسه کلاس های مکالمه ی آزاد در سطح های متفاوت تشکیل می گردد.

در این کلاس ها با مطرح کردن موضوعات به روز و تکرار آنها، زبان آموز می تواند مهارت گفتار و شنیدار خود را تقویت کند.


TCF کلاسهای آمادگی آزمون بین المللی

 

logo_tcf

 1. 1
  TCF publique:

  این آزمون شامل سه بخش اجباری و 2 بخش اختیاری است. اجزای بخش اجباری که به صورت 80 سوال است و مدت زمان پاسخگویی به این سوالات، 90 دقیقه می باشد، به شرح زیر است:

  1- درک مطلب شفاهی 30 سوال و 25 دقیقه

  2- ساختار زبان 20 سوال و 20 دقیقه

  3- درک مطلب نوشتاری 30 سوال و 45 دقیقه

  بخش اختیاری این آزمون که طی 2 ساعت برگزار می شود، در شاخه های زیر است:

  1- بیان شفاهی 15 دقیقه

  2- نوشتن کتبی 1:45 رقیقه

 2. 2
  TCF Blanc:

  این آزمون، صرفا برای آگاهی شخص از سطح آمادگی برگزار می شود فاقد کارنامه می باشد. آزمون TCF Blanc فقط شامل قسمت اجباری آزمون TCF PUBLIQUE است. از مزایای این آزمون می توان به ارزان بودن و همچنین متعدد بودن آن اشاره کرد.

 3. 3
  TCF pour la DAP :

  این آزمون برای متقاضیانی که مایلند در فرانسه برای سال اول یا دوم لیسانس و یا برای رشته معماری شرکت نمایند برگزار می شود.
  قسمت اول این آزمون مشابه قسمت اختیاری TCF PUBLIQU می باشد .
  قسمت دوم آن نگارش است و خود شامل دو قسمت است اولی توصیف یک مطلب با تکیه بر نمودار و داده های آماری ارائه شده در آزمون(حداقل200 کلمه) و دومی شامل نوشتن یک متن بحث شده با ارائه دلایل منطقی (شامل حداقل 300 کلمه) می باشد. وقت دو قسمت نوشتاری جمعا یک ساعت و نیم است. این آزمون تنها یک بار در سال برگزار می گردد.

 4. 4
  TCF pour le Québec :

  شامل دو قسمت اجباری و اختیاری است.
  1- فهم شفاهی 30 سوال و 30 دقیقه
  2- بیان شفاهی 6 سوال و 15 دقیقه

  Cours  préparatoire pour les épreuves

   

  Obligatoires

  Compréhension orale

  Maîtrise des structures de la langue

  Compréhension écrite

  Facultatives

  Expression orale

   Expression écrite

   

 • آمادگی شرکت در مصاحبه کبک

  کلاسهای آماده سازی برای پاسخ به سوالات مصاحبه کبک    (Préparation à l’entrevue du Qubébec)

   

  کلیه زبان آموزان عزیزی که "نامه انتظار برای شرکت در مصاحبه کبک" دارند ، می توانند در این کلاس ها شرکت کنند.

   

  کلاسهای آزمون آمادگی TEF Canada & TEFAQ

  22 

  ! Préparez - vous 

  ! Adaptez - vous 

   

  ? Vous avez décidé d’immigrer

  ? Vous partez au Québec

   !!! Nous vous aiderons à vous adapter