مشاوره تخصصی برای ادامه تحصیل در رزیدنتی و فوق تخصص
*انجام تمام مراحل ثبت نام آزمون های  STS  ، TUS  ،  YDS  و  اخذ کارت ورود به جلسه
* برگزاری دوره های YDS
*برگزاری دوره های زبان ترکی استانبولی tömer ویژه پزشکی (قابل ذکر است تومر سنتر اولین مرکز برگزاری آزمون تومر آنکارا در ایران از سال 2008 بوده است)
* ثبت نام در دوره های آمادگی TUS درموسسه های ترکیه
*ارسال مدارک برای دنکلینک در آنکارا YOK
* تهیه کتاب های آموزشی از تمامی موسسه های فعال در ترکیه
* مشاوره تخصصی از طریق پزشکان ایرانی مقیم ترکیه بعد از شرکت در آزمون TUS

درباره تومر سنتر