ردیف

نام و نام خانوادگی

Reading

Listening

Writing

Speaking

TOtal

Status

1 بهاره قلی زاده 21 13 19 22 75 p
2 سحر خیرخواه 23 13 18 19 73 p
3 علی الچوپی 19 17 19 24 79 p
4 سالار حبیبی 14 18 16 17 65 CP
5 کیانوش عباسی 22 14 19 22 77 p
6 کژال رشیدی 14 10 20 23 67 CP
7 بهاره بروکانلو 19 15 21 19 74 p
8 امید خیری 21 15 19 24 79 p
9 ارسلان گلابی 19 13 19 19 70 p
10 کوثر هاشم لو 18 11 19 23 71 p
11 پریا صادقی 18 15 20 22 75 p
12 مرضیه انافت 20 11 20 21 72 p
13 مهسا صدقی 18 13 16 18 65 CP
14 مینا اباذری 18 12 18 17 65 CP
15 گوهر قلی زاده 20 13 20 19 72 p
16 طوبی فرجی 20 13 19 24 76 p
17 میلاد فرجی 20 16 17 20 75 p
18 احسان فقی پور 19 12 19 20 73 p
19 آیسان صبا 18 12 15 20 65 CP
20 محمد سلامیان 20 12 18 22 72 p
21 شلاله صائمی 19 12 22 22 75 p
22 لیلا قیاسی 22 12 20 23 77 p
23 اسماء غیبی 20 10 17 23 70 p
24 سکینه اشرفی 14 10 16 12 52 F
25 سولماز حقیقی 15 6 19 17 57 F
26 آیسان برهانی 22 13 20 25 80 p
27 حمیدرضا تقوی 22 14 17 23 76 p
28 نوید رضوی 21 15 17 23 76 p

 

درباره تومر سنتر