اساتید و کادر اداری

اساتید و کادر اداری

اسامی کادر اداری

سنور ایوبی

مدیرعامل

حامد اکبری

قائم مقام مدیرعامل

سالار ایوبی

مدیر شعبه ۱

شیرین قادری

مدیر شعبه مرکزی

بهمن نجاری

مدیر شعبه مهاباد

آرش شیرزاد

مدیر دپارتمان زبان انگلیسی

سعید سلیمانی

مدیر شعبه ترکیه

سیامند قادری

مدیر امور مالی و حسابداری

مهرداد اتابکی

مدیر روابط عمومی

نیما آغ

مسئول آزمون ها

توحید نوری

مسئول سایت و امور طراحی

محی الدین چیتان

مسئول امور رایانه

شیرین ایوبی

مسئول امور دفتری

مریم حکمت

امور دفتری

زکیه بزرگی

امور دفتری

نسترن حشمت

امور دفتری

احد عبدی

مسئول خدمات

اسامی اساتید

آرش شیرزاد

مدرس زبان انگلیسی و دوره های

IELTS & TOEFL & SAT & YDS

غلامرضا وکیلی

مدرس زبان انگلیسی و دوره

MSRT

حامد اکبری

مدرس زبان انگلیسی و دوره

GRE

امیر جهانگیری

مدرس زبان انگلیسی

پریسا قیاسی

مدرس زبان انگلیسی

رسول رحیمی

مدرس زبان انگلیسی

توحید تیموری

مدرس زبان انگلیسی

پریوش قلی پور

مدرس زبان انگلیسی و فرانسه

پروا عیوض پور

مدرس زبان انگلیسی

محسن مدرس مطلق

مدرس زبان انگلیسی

شهرزاد مستعان

مدرس زبان انگلیسی

فرزانه قبادی

مدرس زبان انگلیسی