شعبه ارومیه


مرکز زبان های خارجی دانشگاه ارومیه

شعبه مهاباد


مرکز زبان های خارجی دانشگاه ارومیه

شعبه ارومــــیه

  • شعبــه مرکزی : ارومیـــه اول چهار راه دانشکده پلاک 1

  • واحد مرکزی :04433464027

  • شعبـــه دو(مرکــز زبان های خارجی دانشگاه ارومیــه ) ارومیه خیابان دانشکده بالاتــر از خیابان پرهیزکار

  • واحد دو: 04433466269

  • info@tomercenter.com

  • https://telegram.me/UrmiaUni_LanguageCenter

  • tomercenter

شعبه مهاباد

  • خیابان سرباز ، سه راه هواشناسی ، مرکز زبانهای خارجی دانشگاه ارومیه

  • شعبه مهاباد :42229699-044

فرم تماس با ما

می توانید توضیحاتی در مورد فرم تماس را در اینجا قرار دهید

  • 4 + 65 =