ارومیه


شعبه مرکزی :  ارومیه خیابان دانشکده جنب خیابان پرهیزکار پلاک 76   تلفن : 6269  3346  44  98+

شعبه 1 : چهارراه دانشکده پلاک 1  تلفن :   4027  3346  44  98+
 
شعبه 2 : دانشگاه نازلو   تلفن : 2595  3194  44  98+


شعبه استانبول


شعبه 3 : استانبول، شیشلی، مجیدیه کوی، خیابان هوریت  تلفن : 7099  861  553  90+

فرم تماس با ما

می توانید توضیحاتی در مورد فرم تماس را در اینجا قرار دهید

  • 7 + 5 =