10مارس 2016

مهلت ثبت نام دوره تا دو شنبه 16 فروردین 1395 شروع دوره MSRT  دو شنبه 16 فروردین دانشگاه ارومیه تنها مرکز برگزاری آزمون  MSRTدر استان آ.غ می باشد. تاریخ آزمون :  جمعه 7 خرداد ماه 1395 مسئول آزمون : جناب آقای دکتر پرواز مجری برگزاری دوره : مرکز زبان دانشگاه ارومیه

07مارس 2016

آزمون MSRT در واقع همان MCHE است که توسط اداره بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم نام آن تغییر پیدا کرده است. اما تفاوتی در آزمون ایجاد نشده است و کلیه سرفصل ها مانند قبل در قالب چهار مهارت شنیداری، درک مطلب، لغت و ساختار مورد آزمایش قرار می گیرد. مدرک این آزمون تنها […]