SAT

این آزمون یکی از دو امتحان استاندارد برای ورود به دانشگاههایآمریکا است که توسط شرکت College Board که شرکتی است غیر دولتی مدیریت می‌شود. کالج برد برای اولین بار در سال ۱۹۰۱ شروع به کار کرد.

کالج برد اظهار می‌کند که SAT تفکر انتقادانه دانش آموزان و میزان تجزیه و تحلیل مفاهیم یادگرفته شده توسط دانش آموزان را که برای پیشرفت آنها در دانشگاهها لازم است را می‌سنجد. .

امتحان شامل ۳ قسمت ریاضی، درک مطلب و انشا است که هر کدام نمره‌ای بین ۲۰۰ تا ۸۰۰ دارند. در آخر نمره ۳ امتحان را با هم جمع می‌کنند. امتحان ریاضی در SAT به سه بخش تقسیم می‌شود که دو بخش آن ۲۵ دقیقه زمان دارد و بخش دیگر ۲۰ دقیقه میباشد.

این آزمون در حال حاضر برای ورود به دانشگاههای ترکیه معادل آزمون YOS ارزشیابی میشود

این آزمون  در ایران برگزار نمیشود و متقاضیان میتوانند در ترکیه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند .

درباره تومر سنتر