خدمات ما

خدمات آموزشی موسسه

دوره های آموزش زبان

برگزاری دوره های عمومی و ترمیک زبان های

انگللیسی – ترکی استانبولی – فرانسه – آلمانی

با ارائه مدارک در سه سطح

Elementary – Intermediate – Advanced

از طرف دانشگاه ارومیه

دوره ی آزمون UUEPT

برگزاری دوره های مهارت زبان انگلیسی دانشگاه ارومیه

(UUEPT)

ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دوره ی آزمون MSRT

برگزاری دوره های ویژه آزمون MSRT

دانشگاه ارومیه، تنها مرکز برگزاری این آزمون در استان می باشد

دوره ی تربیت مدرس TTC

برگزاری دوره های تربیت مدرس (TTC)

با حضور اساتید هیئت علمی دانشگاه ارومیه

و ارائه مدرک از طرف دانشگاه ارومیه

همه آنچه برای پیشرفت‌تان نیاز است در خدمتتان قرار میدهیم 🙂