Tag Archives: آزمون UUEPT

اطلاعیه آزمون UUEPT

دانشگاه ارومیه از امسال(١٣٩۶) اقدام به برگزاری “آزمون مهارت زبان انگلیسی” (UUEPT) نموده است. این آزمون معادل آزمون MSRT و سایر آزمونهای زبان انگلیسی مورد تأیید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری می باشد. اولین دوره این آزمون در مورخه ٧ مرداد سال ٩۶ در محل دانشگاه ارومیه برگزار گردید و دوره دوم آن در تاریخ ٩ آذر برگزار خواهد گردید.
متقاضیان شرکت در دوره دوم این آزمون می توانند از تاریخ ٢٠ لغایت ٣٠ آبان جهت ثبت نام در آزمون به آدرس مرکز زبانهای خارجی دانشگاه ارومیه، واقع در خیابان دانشکده، بالاتر از خیابان پرهیزکار مراجعه نمایند