آزمونهای آزمایشی یوس (YÖS)

خرداد ۲۰, ۱۴۰۱
آزمون آزمایشی YÖS 2022 - شماره 21

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۲۱

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 21 - آزمون شماره بیست و یکم یوس 2022 در تاریخ 20 خرداد 1401 بصورت حضوری در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.
خرداد ۱۲, ۱۴۰۱
آزمون آزمایشی YÖS 2022 - شماره 20

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۲۰

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 20 - آزمون شماره بیستم یوس 2022 در تاریخ 13 خرداد 1401 بصورت حضوری در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.
اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۱
آزمون آزمایشی YÖS 2022 - شماره 19

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۱۹

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 19 - آزمون شماره نوزدهم یوس 2022 در تاریخ 23 اردیبهشت 1401 بصورت حضوری در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.
اردیبهشت ۱۵, ۱۴۰۱
آزمون آزمایشی YÖS 2022 - شماره 18

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۱۸

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 18آزمون شماره هجدهم یوس 2022 بصورت حضوری در تاریخ 16 اردیبهشت 1401 در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.
اردیبهشت ۸, ۱۴۰۱
آزمون آزمایشی YÖS 2022 - شماره 17

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۱۷

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 17 - آزمون شماره هفدهم یوس 2022 در تاریخ 2 اردیبهشت 1401 در موسسه تومرسنتر بصورت حضوری برگزار خواهد شد.
اردیبهشت ۱, ۱۴۰۱
آزمون آزمایشی YÖS 2022 - شماره 16

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۱۶

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 16 - آزمون شماره شانزدهم یوس 2022 در تاریخ 2 اردیبهشت 1401 در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.
فروردین ۱۸, ۱۴۰۱
آزمون آزمایشی YÖS 2022 - شماره 14

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۱۴

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 14 - آزمون شماره چهاردهم یوس 2022 در تاریخ 19 فروردین 1401 در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.
اسفند ۱۹, ۱۴۰۰
آزمون آزمایشی YÖS 2022 - شماره 13

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۱۳

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 13 - آزمون شماره سیزدهم یوس 2022 در تاریخ 20 اسفند 1400 در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.
بهمن ۲۱, ۱۴۰۰
آزمون آزمایشی YÖS 2022 - شماره 12

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۱۲

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 12 - ریاضی - هوش - هندسه - آزمون شماره دوازدهم یوس 2022 در تاریخ 22 بهمن 1400 در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.
بهمن ۸, ۱۴۰۰
آزمون آزمایشی YÖS 2022 - شماره 11

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۱۱

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 11 - ریاضی - هوش - هندسه آزمون شماره دهم یوس 2022 در تاریخ 8 بهمن 1400 در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.
دی ۲۳, ۱۴۰۰
آزمون آزمایشی YÖS 2022 - شماره 10

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۱۰

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 10 - ریاضی - هوش - هندسه آزمون شماره دهم یوس 2022 در تاریخ 24 دی 1400 در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.
دی ۹, ۱۴۰۰
آزمون آزمایشی YÖS 2022 - شماره 9

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۹

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 9 - ریاضی - هوش - هندسه آزمون شماره نهم یوس 2022 در تاریخ 10 دی 1400 در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.
آذر ۲۵, ۱۴۰۰
آزمون آزمایشی YÖS 2022 - شماره 8

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۸

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 8 - ریاضی - هوش - هندسه آزمون شماره هشتم یوس 2022 در تاریخ 26 آذر 1400 در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.
آذر ۱۱, ۱۴۰۰
آزمون آزمایشی YÖS 2022 - شماره 7

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۷

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 7 - ریاضی - هوش - هندسه آزمون شماره سوم یوس 2022 در تاریخ 12 آذر 1400 در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.
آبان ۲۵, ۱۴۰۰
آزمون آزمایشی YÖS 2022 - شماره 6

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۶

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 6 - ریاضی - هوش - هندسه آزمون شماره سوم یوس 2022 در تاریخ 28 آبان 1400 در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.
مهر ۲۸, ۱۴۰۰
آزمون آزمایشی YÖS 2022 - شماره 4

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۴

آزمون آزمایشی YÖS 2022 - شماره 4 - تاریخ برگزاری آزمون : 30 مهر 1400 - ساعت آزمون : 11 صبح - ثبت نام در آزمونهای آزمایشی یوس 2022 برای عموم آزاد است. 
مهر ۱۴, ۱۴۰۰
آزمون آزمایشی YÖS 2022 - شماره 3

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۳

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 3 - تاریخ برگزاری آزمون : 14 مهر 1400 - ساعت آزمون : 11 صبح - ثبت نام در آزمونهای آزمایشی یوس 2022 برای عموم آزاد است. 
شهریور ۱۸, ۱۴۰۰
آزمون آزمایشی YÖS 2022 - شماره 1

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۱

آزمون آزمایشی YÖS 2022 - شماره 1 - تاریخ برگزاری آزمون : 19 شهریور 1400 - ساعت آزمون : 11 صبح - ثبت نام در آزمونهای آزمایشی یوس 2022 برای عموم آزاد است. 
خرداد ۳, ۱۴۰۰
آزمون یوس 2021 - شماره 34

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۳۴

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۳۴ آزمون آزمایشی YÖS ۲۰۲۱ – شماره ۳۴ آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۳۴   جهت دریافت مشاوره رایگان […]
اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۰
آزمون یوس 2021 - شماره 33

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۳۳

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۳۳ آزمون آزمایشی YÖS ۲۰۲۱ – شماره ۳۳ آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۳۳   جهت دریافت مشاوره رایگان […]
اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۰
آزمون یوس 2021 - شماره 32

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۳۲

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۳۲ آزمون آزمایشی YÖS ۲۰۲۱ – شماره ۳۲ آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۳۲   جهت دریافت مشاوره رایگان […]
اردیبهشت ۲۴, ۱۴۰۰
آزمون یوس 2021 - شماره 31

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۳۱

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۳۱ آزمون آزمایشی YÖS ۲۰۲۱ – شماره ۳۱ آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۳۱   جهت دریافت مشاوره رایگان […]
اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۰
آزمون یوس 2021 - شماره 30

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۳۰

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۳۰ آزمون آزمایشی YÖS ۲۰۲۱ – شماره ۳۰ آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۳۰   جهت دریافت مشاوره رایگان […]
اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۰
آزمون یوس 2021 - شماره 29

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۲۹

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۲۹ آزمون آزمایشی YÖS ۲۰۲۱ – شماره ۲۹ آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۲۹   جهت دریافت مشاوره رایگان […]
اردیبهشت ۱۵, ۱۴۰۰
آزمون یوس 2021 - شماره 28

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۲۸

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۲۸ آزمون آزمایشی YÖS ۲۰۲۱ – شماره ۲۸ آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۲۸   جهت دریافت مشاوره رایگان […]
اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۰
آزمون یوس 2021 - شماره 27

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۲۷

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۲۷ آزمون آزمایشی YÖS ۲۰۲۱ – شماره ۲۷ آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۲۷   جهت دریافت مشاوره رایگان […]
اردیبهشت ۸, ۱۴۰۰
آزمون یوس 2021 - شماره 26

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۲۶

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۲۶ آزمون آزمایشی YÖS ۲۰۲۱ – شماره ۲۶ آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۲۶   جهت دریافت مشاوره رایگان […]
اردیبهشت ۶, ۱۴۰۰
آزمون یوس 2021 - شماره 25

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۲۵

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۲۵ آزمون آزمایشی YÖS ۲۰۲۱ – شماره ۲۵ آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۲۵   جهت دریافت مشاوره رایگان […]
اردیبهشت ۱, ۱۴۰۰
آزمون یوس 2021 - شماره 24

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۲۴

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۲۴ آزمون آزمایشی YÖS ۲۰۲۱ – شماره ۲۴ آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۲۴   جهت دریافت مشاوره رایگان […]
فروردین ۳۰, ۱۴۰۰
آزمون یوس 2021 - شماره 23

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۲۳

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۲۳ آزمون آزمایشی YÖS ۲۰۲۱ – شماره ۲۳ آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۲۳   جهت دریافت مشاوره رایگان […]
فروردین ۲۵, ۱۴۰۰
آزمون یوس 2021 - شماره 22

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۲۲

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۲۲ آزمون آزمایشی YÖS ۲۰۲۱ – شماره ۲۲ آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۲۲   جهت دریافت مشاوره رایگان […]
فروردین ۲۳, ۱۴۰۰
آزمون یوس 2021 - شماره 21

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۲۱

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۲۱ آزمون آزمایشی YÖS ۲۰۲۱ – شماره ۲۱ آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۲۱   جهت دریافت مشاوره رایگان […]
فروردین ۱۸, ۱۴۰۰
آزمون یوس 2021 - شماره 20

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۲۰

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۲۰ آزمون آزمایشی YÖS ۲۰۲۱ – شماره ۲۰ آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۲۰   جهت دریافت مشاوره رایگان […]
فروردین ۱۶, ۱۴۰۰
آزمون یوس 2021 - شماره 19

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱۹

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱۹ آزمون آزمایشی YÖS ۲۰۲۱ – شماره ۱۹ آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱۹   جهت دریافت مشاوره رایگان […]
اسفند ۲۵, ۱۳۹۹
آزمون یوس 2021 - شماره 18

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱۸

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱۸ آزمون آزمایشی YÖS ۲۰۲۱ – شماره ۱۸ آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱۸   جهت دریافت مشاوره رایگان […]
اسفند ۲۰, ۱۳۹۹
آزمون یوس 2021 - شماره 17

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱۷

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱۷ آزمون آزمایشی YÖS ۲۰۲۱ – شماره ۱۷ آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱۷   جهت دریافت مشاوره رایگان […]
اسفند ۱۲, ۱۳۹۹
آزمون یوس 2021 - شماره 15

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱۵

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱۵ آزمون آزمایشی YÖS ۲۰۲۱ – شماره ۱۵  آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱۵   جهت دریافت مشاوره رایگان […]
اسفند ۱۰, ۱۳۹۹
آزمون یوس 2021 - شماره 14

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱۴

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱۴ آزمون آزمایشی YÖS ۲۰۲۱ – شماره ۱۴  آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱۴   جهت دریافت مشاوره رایگان […]
اسفند ۱, ۱۳۹۹
آزمون یوس 2021 - شماره 13

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱۳

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱۳ آزمون آزمایشی YÖS ۲۰۲۱ – شماره ۱۳  آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱۳   جهت دریافت مشاوره رایگان […]
بهمن ۲۱, ۱۳۹۹
آزمون یوس 2021 - شماره 12

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱۲

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱۲ آزمون آزمایشی YÖS ۲۰۲۱ – شماره ۱۲  آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱۲ مباحث آزمون آزمایشی YÖS 2021 […]
بهمن ۹, ۱۳۹۹
آزمون یوس 2021 - شماره 11

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱۱

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱۱ آزمون آزمایشی YÖS ۲۰۲۱ – شماره ۱۱  آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱۱ مباحث آزمون آزمایشی YÖS 2021 […]
دی ۲۵, ۱۳۹۹
آزمون یوس 2021 - شماره 10

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱۰

آزمون آزمایشی YÖS 2021 - شماره 10 - مباحث آزمون گروه های شهریور و گروه مرداد و مهر ، آبان و سال دومی ها - تاریخ آزمون : 26 دی ماه 99 - ساعت : 10 صبح
دی ۹, ۱۳۹۹
مباحث آزمون یوس 2021 - شماره 9

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۹

آزمون آزمایشی YÖS 2021 - شماره 9 - مباحث آزمون گروه های شهریور و گروه مرداد و مهر 1 و 2، آبان و سال دومی ها - تاریخ آزمون : 12 دی ماه 99 - ساعت : 10 صبح
آذر ۲۶, ۱۳۹۹
مباحث آزمون یوس 2021 - شماره 8

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۸

آزمون آزمایشی YÖS 2021 - شماره 8 - مباحث آزمون جامع گروه های شهریور، گروه مرداد، مهر 1 و 2، آبان و سال دومی ها - تاریخ آزمون : 28 آذر ماه 99 - ساعت : 10 صبح
آذر ۱۳, ۱۳۹۹
مباحث آزمون یوس 2021 - شماره 7

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۷

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۷ آزمون آزمایشی YÖS ۲۰۲۱ – شماره ۷  آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۷ مباحث آزمون آزمایشی YÖS 2021 […]
آذر ۸, ۱۳۹۹
مباحث آزمون یوس 2021 - شماره 6

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۶

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۶ آزمون آزمایشی YÖS ۲۰۲۱ – شماره ۶  آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۶ مباحث آزمون آزمایشی YÖS 2021 […]
آبان ۱۵, ۱۳۹۹
مباحث آزمون یوس 2021 - شماره 5

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۵

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۵ آزمون آزمایشی YÖS ۲۰۲۱ – شماره ۵  آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۵ (آزمون جامع) مباحث آزمون آزمایشی […]
مهر ۲۴, ۱۳۹۹
مباحث آزمون یوس 2021 - شماره 4

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۴

آزمون آزمایشی YÖS 2021 - شماره 4 - مباحث آزمون جامع گروه شهریور و گروه مرداد و مهر 1 و 2 و سال دومی ها - تاریخ آزمون : 25 مهر ماه 99 - ساعت : 10 صبح
مهر ۱۰, ۱۳۹۹
مباحث آزمون یوس 2021 - شماره 3

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۳

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۳ آزمون آزمایشی YÖS ۲۰۲۱ مباحث آزمون جامع گروه مرداد : ریاضی : کتاب اول : فصل اول (اعداد) – […]
شهریور ۲۶, ۱۳۹۹
مباحث آزمون یوس 2021 - شماره 2

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۲

آزمون آزمایشی YÖS 2021 - شماره 2 - مباحث آزمون مبحثی گروه شهریور و مباحث آزمون جامع گروه مرداد - تاریخ آزمون : 28 شهریور 99 - ساعت : 10 صبح
شهریور ۶, ۱۳۹۹
مباحث آزمون یوس 2021 - شماره 1

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱

آزمون آزمایشی YÖS 2021 - شماره 1 مباحث آزمون :ریاضی : فصل 1 (اعداد) - فصل 2 (معادلات درجه اول)هندسه : فصل 1 (زاویه ها) - فصل 2 (زوایای مثلث)هوش : رمزها
اسفند ۵, ۱۳۹۸
مباحث آزمون یوس

آزمون شماره ۲۴ آمادگی YÖS

اسفند ۲, ۱۳۹۸
مباحث آزمون یوس

آزمون شماره ۲۲ و ۲۳ آمادگی YÖS

بهمن ۲۸, ۱۳۹۸
مباحث آزمون یوس

آزمون شماره ۲۱ آمادگی YÖS

بهمن ۲۱, ۱۳۹۸
مباحث آزمون یوس

آزمون شماره ۲۰ آمادگی YÖS

بهمن ۱۸, ۱۳۹۸
مباحث آزمون یوس

آزمون شماره ۱۹ آمادگی YÖS

بهمن ۱۴, ۱۳۹۸
مباحث آزمون یوس

آزمون شماره ۱۸ آمادگی YÖS

بهمن ۱۲, ۱۳۹۸
مباحث آزمون یوس

آزمون شماره ۱۷ آمادگی YÖS

دی ۲۶, ۱۳۹۸
مباحث آزمون یوس

آزمون شماره ۱۶ آمادگی YÖS

دی ۱۴, ۱۳۹۸
مباحث آزمون یوس

آزمون شماره ۱۵ آمادگی YÖS

آذر ۳۰, ۱۳۹۸
مباحث آزمون شماره 14 یوس

آزمون شماره ۱۴ آمادگی YÖS

آذر ۱۴, ۱۳۹۸
مباحث آزمون شماره 13 یوس

آزمون شماره ۱۳ آمادگی YÖS

آبان ۲۵, ۱۳۹۸
آزمون یوس تومرسنتر

آزمون شماره ۱۲ آمادگی YÖS

ورود به سامانه
از من بپرسید
ارسال