آزمون های یوس ۲۰۱۹

دانشگاه استانبول (استانبول)

مراکز آزمون: آنکارا، استانبول، وان

رشته ها: پزشکی، دندان پزشکی

مهلت ثبت نام: ۱۵ بهمن تا ۱۳ اردیبهشت

تاریخ آزمون: ۷ اردیبهشت ۹۷

 

دانشگاه چوکورووا (آدانا)

مراکز آزمون: آنکارا، آدانا، استانبول، ازمیر، وان

رشته ها: پزشکی، دندان پزشکی، مهندسی

مهلت ثبت نام: ۲۵ دی ۹۷ تا ۲ فروردین ۹۸

تاریخ آزمون: ۷ اردیبهشت ۹۷ ساعت ۹:۳۰

 

دانشگاه آتاتورک (ارزروم)

مراکز آزمون:آنکارا، استانبول، ازمیر، کونیا، وان، ارزروم

رشته ها: پزشکی، مهندسی، دندان پزشکی

مهلت ثبت نام: ۱ بهمن ۹۷ تا ۹ فروردین ۹۸

تاریخ آزمون: ۱۸ اردیبهشت ساعت ۱۳:۰۰

 

دانشگاه دوزجه (دوزجه)

مراکز آزمون: دوزجه، مرسین، شانلی اورفا

رشته ها: پرستاری، پزشکی، مهندسی

مهلت ثبت نام: ۲۱ دی ۹۷ تا ۱۲ فروردین ۹۸

تاریخ آزمون: ۲۵ فروردین ۹۸ ساعت ۱۵:۰۰

 

دانشگاه کارادنیز تکنیک (ترابزون)

مراکز آزمون: تهران، تبریز، ترابزون، استانبول، آنکارا، وان

رشته ها: دندان پزشکی، پزشکی، پرستاری، داروسازی

مهلت ثبت نام: ۱۲ دی ۹۷ تا ۱۲ فروردین ۹۸

تاریخ آزمون: ۱۵ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۱۳:۰۰

 

دانشگاه ییلدیز تکنیک (استانبول)

مراکز آزمون: استانبول

رشته ها: مهندسی

مهلت ثبت نام: ۶ اسفند ۹۷ تا ۱۲ فروردین ۹۸

تاریخ آزمون: ۱۵ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۱۰:۰۰

 

دانشگاه اینونو (مالاتیا)

مراکز آزمون: استانبول، آنکارا

رشته ها: دندان پزشکی، پزشکی

مهلت ثبت نام: ۲۲ بهمن ۹۷ تا ۱۶ فروردین ۹۸

تاریخ آزمون: ۸ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۱۴:۰۰

 

دانشگاه هاران (شانلی اورفا)

مراکز آزمون: استانبول، هاتای، مرسین، شانلی اورفا

رشته ها: پزشکی، فیزیوتراپی، دندان پزشکی، پرستاری، داروسازی، بیهوشی

مهلت ثبت نام: ۲ تا ۱۵ اردیبهشت

تاریخ آزمون: ۲۵ اسفند و ۲۸ اردیبهشت ساعت ۱۴:۰۰

 

دانشگاه سلیمان دمیرل (اسپارتا)

مراکز آزمون: اسپارتا، استانبول، آنکارا، گازیانتپ، تهران

رشته ها: فیزیوتراپی

مهلت ثبت نام: ۱۰ آذر تا ۱۸ فروردین

تاریخ آزمون: ۳۱ فروردین ساعت ۱۳:۰۰

 

دانشگاه دوملوپینار (کوتاهیا)

مراکز آزمون: کوتاهیا، استانبول، آنکارا

رشته ها: پزشکی، فیزیوتراپی، پرستاری، مامایی

مهلت ثبت نام:

تاریخ آزمون: ۸ اردیبهشت ساعت ۱۱:۰۰

 

دانشگاه رجب طیب اردوغان (ریزه)

مراکز آزمون: تهران، وان، استانبول، ریزه، آتکارا

رشته ها: پزشکی، دندانپزشکی، فیزیوتراپی، پرستاری، بیهوشی

مهلت ثبت نام: ۱۲ بهمن تا ۱۸ فروردین

تاریخ آزمون: ۱۴ اردیبهشت ساعت ۱۰:۰۰

 

دانشگاه اولوداغ (بورسا)

مراکز آزمون: وان، استانبول، آنکارا

رشته ها: پزشکی، دامپزشکی

مهلت ثبت نام: ۱۱ دی تا ۱۶ فروردین

تاریخ آزمون: ۱۴ اردیبهشت ساعت ۱۰:۰۰

 

دانشگاه جمهوریت (سیواس)

مراکز آزمون:

رشته ها: پزشکی، دندان پزشکی، فیزیوتراپی، داروسازی

مهلت ثبت نام: ۱۵ بهمن تا ۱۶ فروردین

تاریخ آزمون: ۱۴ اردیبهشت ساعت ۱۰:۰۰

 

دانشگاه آکدنیز (آنتالیا)

مراکز آزمون: آنکارا، آنتالیا، ادیرنه، استانبول، ازمیر، ترابزون، وان

رشته ها: پزشکی، دندان پزشکی، پرستاری

مهلت ثبت نام: ۲۴ دی تا ۲۰ فروردین

تاریخ آزمون: ۱۴ اردیبهشت ساعت ۱۴:۰۰

 

دانشگاه اوندوکوز ماییس (سامسون)

مراکز آزمون: وان، استانبول، آنکارا

رشته ها: پزشکی، پزشکی به زبان انگلیسی، دامپزشکی، پرستاری، مامایی، بیهوشی، فیزیوتراپی، فیزیوتراپی به زبان انگلیسی

مهلت ثبت نام: ۱۲ دی تا ۱۹ فروردین

تاریخ آزمون: ۲۱ اردیبهشت ساعت ۱۰:۰۰

 

دانشگاه آنکارا (آنکارا)

مراکز آزمون: ازمیر، استانبول، آنکارا، بورسا

رشته ها: پزشکی، پزشکی به زبان انگلیسی، داروسازی، داروسازی به زبان انگلیسی، دامپزشکی، دامپزشکی به زبان انگلیسی، دندان پزشکی، بیهوشی

مهلت ثبت نام: ۲۰ اسفند تا ۲۳ فروردین

تاریخ آزمون: ۲۲ اردیبهشت ساعت ۱۳:۰۰

 

دانشگاه پاموک قلعه (دنیزلی)

مراکز آزمون: ازمیر، استانبول، آنکارا، بورسا

رشته ها: دندان پزشکی، پرستاری، فیزیوتراپی

مهلت ثبت نام: ۲۷ اسفند تا ۲۶ فروردین

تاریخ آزمون: ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۴:۰۰

 

دانشگاه ارجیس (کایسری)

مراکز آزمون: کایسری، استانبول، آنکارا

رشته ها:

مهلت ثبت نام: ۱۵ بهمن تا ۱۰ اردیبهشت

تاریخ آزمون: ۲۸ اردیبهشت ساعت ۱۴:۰۰

 

دانشگاه بیرونی (استانبول)

مراکز آزمون: استانبول

رشته ها: پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، مامایی، فیزیوتراپی، پرستاری، شنوایی سنجی، چشم پزشکی، بیهوشی

مهلت ثبت نام: ۲۶ بهمن تا ۵ فروردین

تاریخ آزمون: ۱۰ فروردین ساعت ۱۰:۳۰

 

دانشگاه سلجوک (قونیه)

مراکز آزمون:  وان، استانبول، آنکارا

رشته ها: دندان پزشکی، داروسازی، پرستاری، مهندسی (طبق اطلاعات سال قبل)

مهلت ثبت نام: ۲۵ بهمن تا ۲۴ اسفند

تاریخ آزمون: ۸ اردیبهشت ساعت ۱۰:۰۰

 

دانشگاه علاالدین کیقباد آلانیا (آنتالیا)

مراکز آزمون:

رشته ها: پزشکی، دندان پزشکی، پرستاری، مهندسی

مهلت ثبت نام: ۲۷ اسفند تا ۳۰ فروردین

تاریخ آزمون: ۱۳ اردیبهشت

 

دانشگاه یوزونجو ییل (وان)

مراکز آزمون: وان، استانبول، آنکارا

رشته ها:

مهلت ثبت نام: ۱۰ اسفند تا ۲۶ فروردین

تاریخ آزمون: ۲۸ اردیبهشت ساعت ۱۳:۰۰

 

دانشگاه بالیک اسیر (بالیک اسیر)

مراکز آزمون: آنکارا، استانبول، وان

رشته ها: پزشکی، دامپزشکی، مامایی، پرستاری، مهندسی، مهندسی به زبان انگلیسی

مهلت ثبت نام: ۲۶ بهمن تا ۲۶ فروردین

تاریخ آزمون: ۲۸ اردیبهشت ساعت ۱۴:۰۰

 

دانشگاه آتاتورک (ارزروم)

تاریخ آزمون: ۲۸ آوریل ۲۰۱۹ یکشنبه در ساعت ۱۳:۰۰

مهلت ثبت نام: ۲۱ ژانویه ۲۰۱۹-۲۸ مارس ۲۰۱۹

آدرس وب سایت مرجع: http://oia.atauni.edu.tr/atayos/

تاریخ اعلام نتایج:

 

دانشگاه ادنان مندرس (آیدین)

تاریخ آزمون:

مهلت ثبت نام:

آدرس وب سایت مرجع:

تاریخ اعلام نتایج:

 

دانشگاه آنادولو (اسکی شهیر)

تاریخ آزمون:

مهلت ثبت نام:

آدرس وب سایت مرجع:

تاریخ اعلام نتایج:

 

دانشگاه آیدین (استانبول)

تاریخ آزمون:

مهلت ثبت نام:

آدرس وب سایت مرجع:

تاریخ اعلام نتایج:

 

دانشگاه اژه (ازمیر)

تاریخ آزمون:

مهلت ثبت نام:

آدرس وب سایت مرجع:

تاریخ اعلام نتایج:

 

دانشگاه تکنیک ارزروم (ارزروم)

تاریخ آزمون:

مهلت ثبت نام:

آدرس وب سایت مرجع:

تاریخ اعلام نتایج:

 

دانشگاه تکنیک قبضه (کوجاعلی)

تاریخ آزمون:

مهلت ثبت نام:

آدرس وب سایت مرجع:

تاریخ اعلام نتایج:

 

دانشگاه تکنیک کارادنیز (ترابزون)

تاریخ آزمون:

مهلت ثبت نام:

آدرس وب سایت مرجع:

تاریخ اعلام نتایج:

 

دانشگاه جلال بایار (مانیسا)

تاریخ آزمون:

مهلت ثبت نام:

آدرس وب سایت مرجع:

تاریخ اعلام نتایج:

 

دانشگاه دوکوز ایلول (ازمیر)

تاریخ آزمون:

مهلت ثبت نام:

آدرس وب سایت مرجع:

تاریخ اعلام نتایج:

 

دانشگاه غازی عینتاب (غازی عینتاب)

تاریخ آزمون:

مهلت ثبت نام:

آدرس وب سایت مرجع:

تاریخ اعلام نتایج:

 

دانشگاه گالاتاسارای (استانبول)

تاریخ آزمون:

مهلت ثبت نام:

آدرس وب سایت مرجع:

تاریخ اعلام نتایج:

 

دانشگاه گیرسون (گیرسون)

تاریخ آزمون:

مهلت ثبت نام:

آدرس وب سایت مرجع:

تاریخ اعلام نتایج:

 

دانشگاه فرات (اِلازیغ)

تاریخ آزمون:

مهلت ثبت نام:

آدرس وب سایت مرجع:

تاریخ اعلام نتایج:

 

دانشگاه کولتور (استانبول)

تاریخ آزمون:

مهلت ثبت نام:

آدرس وب سایت مرجع:

تاریخ اعلام نتایج:

 

دانشگاه مدنیت (استانبول)

تاریخ آزمون:

مهلت ثبت نام:

آدرس وب سایت مرجع:

تاریخ اعلام نتایج:

 

دانشگاه کاستامونو (کاستامونو)

تاریخ آزمون:

مهلت ثبت نام:

آدرس وب سایت مرجع:

تاریخ اعلام نتایج:

 

دانشگاه کارابوک (کارابوک)

تاریخ آزمون:

مهلت ثبت نام:

آدرس وب سایت مرجع:

تاریخ اعلام نتایج:

 

دانشگاه قارامان اوغلو محمد بیگ (قارامان اوغلو)

تاریخ آزمون:

مهلت ثبت نام:

آدرس وب سایت مرجع:

تاریخ اعلام نتایج:

 

دانشگاه قفقاز (کارس)

تاریخ آزمون:

مهلت ثبت نام:

آدرس وب سایت مرجع:

تاریخ اعلام نتایج:

 

دانشگاه مارمارا (استانبول)

تاریخ آزمون:

مهلت ثبت نام:

آدرس وب سایت مرجع:

تاریخ اعلام نتایج:

 

دانشگاه مرسین (مرسین)

تاریخ آزمون:

مهلت ثبت نام:

آدرس وب سایت مرجع:

تاریخ اعلام نتایج:

 

دانشگاه مولا سیتکی (مولا)

تاریخ آزمون:

مهلت ثبت نام:

آدرس وب سایت مرجع:

تاریخ اعلام نتایج:

 

دانشگاه نامیک کمال (تکیرداغ)

تاریخ آزمون:

مهلت ثبت نام:

آدرس وب سایت مرجع:

تاریخ اعلام نتایج: