آزمون TUS و DUS

آزمون رزیدنتی ترکیه(TUS)  این آزمون در ۲ نوبت در سال در ماه های فروردین و شهریور در چندین شهر ترکیه برگزار می شود. آزمون شامل ۱۲۰ سوال در بخش بالینی و ۱۲۰ سوال در بخش علوم پایه است که مجموعا ۲۴۰ سوال میباشد و در دو شیفت صبح آزمون علوم پایه به مدت ۱۵۰ دقیقه و در آزمون بالینی به مدت ۱۵۰ دقیقه و به زبان ترکی برگزار میشود، مدت این آزمون ۵ ساعت میباشد.

آزمون تخصص دندانپزشکی ترکیه (DUS) این آزمون مشابه آزمون تخصص پزشکی میباشد. در حال حاضر سالی یکبار در شهریور هر سال و به زبان ترکی استانبولی برگزار میشود. بعد از قبولی در DUS و TUS متقاضی میتواند اقدام به انتخاب رشته با توجه به نمره کسب شده در دانشگاه های معتبر ترکیه نماید.

آزمون (STS) الزامی است . این آمون شامل سوالات بالینی بوده و برای دندان پزشکان فعلا سالی یک بار برگزار میشود. قبل از شرکت در این آزمون متقاضیان می توانند یکی از زبان های روسی، آلمانی، فرانسه، انگلیسی را انتخاب کنند. ضمنا زبان خارجی برای قبولی نهایی الزامی است را ارائه دهند. YDS یاTOEFL که در بخشی از آزمون رزیدنتی است شرکت نموده و یا نمره قبولی در آزمون برای فارغ التحصیلان پزشکی ایران آزمون STS فقط شامل سوالات بالینی میباشد.