لیست رتبه بندی دانشگاه های ترکیه

به منظور تسهیل در انتخاب دانشگاه برای دانشجویان و کسب اطلاعات در زمینه دانشگاه های موفق سیستم ARWU یا رتبه بندی دانشگاه های جهان (Academic Ranking of World Universities) بر اساس عمکرد دانشگاه ها تمامی آن ها را رتبه بندی کرده است.

همچنین سیستم دیگری به نام URAP که توسط دانشگاه فنی خاورمیانه (ODTÜ) گسترش یافته است و عملکرد دانشگاه های اروپا را مورد بررسی قرار داده و طبق آن طبقه بندی گرده است.

جهت مشاهده لیست کامل دانشگاه ها روی لینک زیر کلیک کنید:

لیست رتبه بندی دانشگاه های ترکیه در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۹