قبول شدگان آزمون های YÖS

اسامی قبول شدگان آزمون های YÖS - 2020

یوس 2020 - زهرا تیزباز - Gaziantep - مامایی

زهرا تیزباز

On Yedi Eylül
پرستاری
یوس 2020 - میرکمیل موسوی - Yüzüncü yıl - مدیریت

کمیل موسوی

Recep Tayyip Erdoğan
مدیریت
یوس 2020 - علی خلیل پاک تینت - Hacettepe - داروسازی

علی خلیل پاک تینت

Sağlık Bilimleri
پزشکی
یوس 2020 -

علی ارجمند

Mehmet Akif Ersoy
فیزیوتراپی
یوس 2020 - سیماالسادات خیام نکوئی - Medipol - فیزیوتراپی

سیماالسادات خیام نکوئی

Medipol
فیزیوتراپی
یوس 2020 - حسین علیزاده - Medipol - فیزیوتراپی

حسین علیزاده

Medipol
فیزیوتراپی

گلناز علی اکبری

Medipol
فیزیوتراپی
یوس 2020 - شادی نوری اقدم - Medipol - فیزیوتراپی

شادی نوری اقدم

Medipol
فیزیوتراپی
یوس 2020 - دانیال جهان - Medipol - فیزیوتراپی

دانیال جهان

Medipol
فیزیوتراپی
یوس 2020 -

عسل نواربافی

Bilgi
مد و طراحی
یوس 2020 - علی خلیل پاک تینت - Hacettepe - داروسازی

علی خلیل پاک تینت

Koç
پزشکی
یوس 2020 - آوا احمدی - Marmara - داروسازی

آوا احمدی

Marmara
داروسازی
یوس 2020 - ساناز جعفری - Karadeniz Teknik - پزشکی

ساناز جعفری

Karadeniz Teknik
پزشکی
یوس 2020 - فرید محمدی - Alaaddin Keykubat - تغذیه

فرید محمدی

Alaaddin Keykubat
تغذیه
یوس 2020 - آی تک فتح الهی - Atatürk - فوریتهای پزشکی

آی تک فتح الهی

Atatürk
فوریتهای پزشکی
یوس 2020 - سمیرا پیرمانی - Gaziantep - علوم آزمایشگاهی

سمیرا پیرمانی

Atatürk
پروتز ارتوپدی
یوس 2020 - زهرا راهپیما- Yüzüncü yıl - دیالیز

زهرا راهپیما

Atatürk
رادیولوژی
یوس 2020 - عرفان بی کس - Gaziantep - پروتز دندان

عرفان بی کس

Atatürk
پرستاری
یوس 2020 - امیرمحمد اشرفی - Gaziantep - دستیاری دندانپزشکی

امیرمحمد اشرفی

Atatürk
پرستاری
یوس 2020 - محمدهادی ذبیح الهی - Atatürk - دندانپزشکی

محمدهادی ذبیح الهی

Atatürk
دندانپزشکی
یوس 2020 - مسعود بدری - Hacettepe - شنوایی سنجی

مسعود بدری

Hacettepe
شنوایی سنجی
یوس 2020 - علی خلیل پاک تینت - Hacettepe - داروسازی

علی خلیل پاک تینت

Hacettepe
داروسازی
یوس 2020 - فرناز حشمت - Akdeniz - زبان و ادبیات ترکی

فرناز حشمت

Akdeniz
زبان و ادبیات ترکی
یوس 2020 - سجاد رستگاری - Dokuz Eylül - آشپزی

سجاد رستگاری

Dokuz Eylül
آشپزی ملل
یوس 2020 -

فرحان محمدنیکبخت

Demokrasi
پرستاری
یوس 2020 - نسترن حقیقی - Katip Çelebi - دندانپزشکی

نسترن حقیقی

Katip Çelebi
دندانپزشکی
یوس 2020 - امیرمحمد اشرفی - Gaziantep - دستیاری دندانپزشکی

امیرمحمد اشرفی

Gaziantep
دستاری دندانپزشکی
یوس 2020 - زهرا تیزباز - Gaziantep - مامایی

زهرا تیزباز

Gaziantep
مامایی
یوس 2020 - عرفان بی کس - Gaziantep - پروتز دندان

عرفان بی کس

Gaziantep
پروتز دندان
یوس 2020 - سمیرا پیرمانی - Gaziantep - علوم آزمایشگاهی

سمیرا پیرمانی

Gaziantep
علوم آزمایشگاهی
یوس 2020 - مینا هناره - Gaziantep - پرستاری

مینا هناره

Gaziantep
پرستاری
یوس 2020 - محمد هناره - Gaziantep - فیزیوتراپی

محمد هناره

Gaziantep
فیزیوتراپی
یوس 2020 - ثمین تیموری - Gaziantep - مامایی

ثمین تیوموری

Gaziantep
مامایی
یوس 2020 - شیما شمس پور - Sıtkı Koçman - فیزیوتراپی

شیما شمس پور

Sıtkı Koçman
فیزیوتراپی
یوس 2020 - فرناز ولیزاده - Sıtkı Koçman - پرستاری

فرناز ولیزاده

Sıtkı Koçman
پرستاری
یوس 2020 - مهدیه ملازاده - Sıtkı Koçman - پرستاری

مهدیه ملازاده

Sıtkı Koçman
پرستاری
یوس 2020 - نگین جلیل یاری - Selçuk - آشپزی

نگین جلیل یاری

Selçuk
آشپزی
یوس 2020 - میرکمیل موسوی - Yüzüncü yıl - مدیریت

میرکمیل موسوی

Selçuk
مدیریت
یوس 2020 - آریا قادری - Yüzüncü yıl - پرستاری

آریا قادری

Yüzüncü yıl
پرستاری
یوس 2020 - سینا خان شوقی - Yüzüncü yıl - پرستاری

سینا خان شوقی

Yüzüncü yıl
پرستاری
یوس 2020 - کاوه خدایارلو - Yüzüncü yıl - رادیولوژی

کاوه خدایارلو

Yüzüncü yıl
رادیولوژی
یوس 2020 - میرکمیل موسوی - Yüzüncü yıl - مدیریت

میرکمیل موسوی

Yüzüncü yıl
مدیریت
یوس 2020 - زهرا راهپیما- Yüzüncü yıl - دیالیز

زهرا راهپیما

Yüzüncü yıl
دیالیز

اسامی قبول شدگان آزمون های YÖS - 2019

یوس 2019 - هاتف بیقرار - موغلا صدقی کوچمان پرستاری

هاتف بیقرار

موغلا صدقی کوچمان
پرستاری
یوس 2019 - هلن قلی پور - آتاتورک - رادیولوژی

هلن قلی پور

آتاتورک
رادیولوژی
یوس 2019 - حمیدرضا توکل - یدی تپه - داروسازی - دندانپزشکی

حمیدرضا توکل

یدی تپه
داروسازی
دندانپزشکی
یوس 2019 - اریسا خیری - قاضی آنتپ - پروتز دندان

اریسا خیری

قاضی آنتپ
پروتز دندان

یوس 2019 - امیر سیده - نیریست (قبرس) - دندانپزشکی

امیر سیده

نیریست (قبرس)
دندانپزشکی
یوس 2019 - امین فرج زاده - بوجاک - پرستاری

امین فرج زاده

بوجاک
پرستاری
یوس 2019 - آیدین صلاح لو - دجله - پرستاری

آیدین صلاح لو

دجله
پرستاری
یوس 2019 - پردیس درخشان - استانبول تکنیک - کارشناسی ارشد معماری

پردیس درخشان

استانبول تکنیک
کارشناسی ارشد معماری

یوس 2019 - پوریا فاتحی - اوکان - دندانپزشکی

پوریا فاتحی

اوکان
دندانپزشکی
یوس 2019 - ترنم عمانی - یدی تپه - داروسازی

ترنم عمانی

یدی تپه
داروسازی
یوس 2019 - حامد صیامی - بوجاک - پرستاری

حامد صیامی

بوجاک
پرستاری
یوس 2019 - حسام غفارزاده - قاضی آنتپ - دندانپزشکی

حسام غفارزاده

قاضی آنتپ
دندانپزشکی

یوس 2019 - دارا حکیم زاده - یدی تپه - داروسازی

دارا حکیم زاده

یدی تپه
داروسازی
یوس 2019 - رامتین جانفدا - موغلا صدقی کوچمان - پرستاری

رامتین جانفدا

موغلا صدقی کوچمان
پرستاری
یوس 2019 - رامتین جانفدا - موغلا صدقی کوچمان - پرستاری

رسول کرد

موغلا صدقی کوچمان
پرستاری
یوس 2019 - زهرا ابراهیمی - نیشانتاشی - معماری

زهرا ابراهیمی

نیشانتاشی
معماری

یوس 2019 - زهرا هاشم زاده - ینی یوزیل - پزشکی

زهرا هاشم زاده

ینی یوزیل
پزشکی
یوس 2019 - سارینا اسکندری - استانبول تکنیک - کارشناسی ارشد معماری

سارینا اسکندری

استانبول تکنیک
کارشناسی ارشد معماری
یوس 2019 - سالار نوایی - ترایزون - فیزیوتراپی

سالار نوایی

ترابزون
فیزیوتراپی
یوس 2019 - سام ارجمندزاده - اوکان - پزشکی

سام ارجمندزاده

اوکان
پزشکی

یوس 2019 - ساناز یثربی - اوکان - دندانپزشکی

ساناز یثربی

اوکان
دندانپزشکی
یوس 2019 - سرور فیضی - یدی تپه - دندانپزشکی

سرور فیضی

یدی تپه
دندانپزشکی
یوس 2019 - سنا جانفدا - باشکنت - پزشکی

سنا جانفدا

باشکنت
پزشکی
یوس 2019 - سولماز تارقلی- EMU قبرس- داروسازی

سولماز تارقلی

EMU قبرس
داروسازی

یوس 2019 - سولین کاظمی- نیرسیت قبرس- دندانپزشکی

سولین کاظمی

نیرسیت (قبرس)
دندانپزشکی
یوس 2019 - سینا پاشایی- موغلا صدقی کوچمان- پرستاری

سینا پاشایی

موغلا صدقی کوچمان
پرستاری
یوس 2019 - سینا قادری- آکدنیز- فیزیوتراپی

سینا قادری

آکدنیز
فیزیوتراپی
یوس 2019 - شعله شمس پور- بوجاک- پرستاری

شعله شمس پور

بوجاک
پرستاری

یوس 2019 - اشکان محمدزاده- بولنت اجوییت- پرستاری

اشکارن محمدزاده

بولنت اجوییت
پرستاری
یوس 2019 - شیما ملک خواه- اگه- داروسازی

شیما ملک خواه

اگه
داروسازی
یوس 2019 - صبا راد- دجله- دندانپزشکی

صبا راد

دجله
دندانپزشکی
یوس 2019 - صبا طالبی- نجم الدین اربکان- پزشکی

صبا طالبی

نجم الدین اربکان
پزشکی

یوس 2019 - شیرین طنابی- اگه- کارشناسی ارشد مکانیک

شیرین طنابی

اگه
کارشناسی ارشد مکانیک
یوس 2019 - عادل سیدزاده- دجله- دندانپزشکی

عادل سیدزاده

دجله
دندانپزشکی
یوس 2019 - عرشیا امیرحسینی- اوکان - دندانپزشکی

عرشیا امیرحسنی

اوکان
دندانپزشکی
یوس 2019 - عسل محمدی - نیرسیت (قبرس)- دندانپزشکی

عسل محمدی

نیرسیت (قبرس)
دندانپزشکی

یوس 2019 - علی خورشیدی - نیشانتاشی- طراحی مد

علی خورشیدی

نیشانتاشی
طراحی مد
یوس 2019 - علی زینالی- ترابزون- فیزیوتراپی

علی زینالی

ترابزون
فیزیوتراپی
یوس 2019 - علی نورافکن- موغلا صدقی کوچمان- پرستاری

علی نورافکن

موغلا صدقی کوچمان
پرستاری
یوس 2019 - عماد عبدالله زاده- کارادنیز تکنیک- پزشکی

عماد عبدالله زاده

کارادنیزتکنیک
پزشکی

یوس 2019 - فراشین فاتح راد- ینی یوزیل- پزشکی

فراشین فاتح راد

ینی یوزیل
پزشکی
یوس 2019 - فرشاد زهفروش- استنبول تکنیک - دکتری عمران

فرشاد زهفروش

استانبول تکنیک
دکتری عمران
یوس 2019 - فرید دولتخواه- جمهوریت - پزشکی

فرید دولت خواه

جمهوریت
پزشکی
یوس 2019 - لاوین فرخی- آتاتورک- دندانپزشکی

لاوین فرخی

آتاتورک
دندانپزشکی

یوس 2019 - لعیا صلاحی- بولنت اجوییت- فیزیوتراپی

لعیا صلاحی

بولنت اجوییت
فیزیوتراپی
یوس 2019 - محمد تقی زاده - 19 مایس - روانشناسی

محمد تقی زاده

19 مایس
روانشناسی
یوس 2019 - محمدحسین اسعدی - آکدنیز - بینایی سنجی

محمدحسین اسعدی

آکدنیز
بینایی سنجی
یوس 2019 - مهرناز مقدم - قاضی آنتپ - پروتز دندان

مهرناز مقدم

قاضی آنتپ
پروتز دندان

یوس 2019 - مهیار محمد کریمی - قاضی آنتپ - پرستاری

مهیار محمدکریمی

قاضی آنتپ
پرستاری
یوس 2019 - مونا مسعودنیا - استانبول تکنیک - کارشناسی ارشد مهندسی آب

مونا مسعودنیا

استانبول تکنیک
کارشناسی ارشد مهندسی آب
یوس 2019 - نسرین ایوبی - موغلا صدقی کوچمان - فیزیوتراپی

نسرین ایوبی

موغلا صدقی کوچمان
فیزیوتراپی
یوس 2019 - نگین راد - آتاتورک - دندانپزشکی

نگین راد

آتاتورک
دندانپزشکی

یوس 2019 - نیما مبرز - زونگولداغ - پرستاری

نیما مبرز

زونگولداغ
پرستاری
یوس 2019 - محمدهادی ذبیح اللهی - آتاتورک- پرستاری

محمدهادی ذبیح اللهی

آتاتورک
پرستاری

علی عدلی

یدی تپه
داروسازی - پزشکی

روشا رادمرد

یدی تپه
داروسازی - دندانپزشکی

لیلا محمدی

ینی یوزیل
دندانپزشکی

درین ملکی

یدی تپه
دندانپزشکی

امیرحسین قبادی

یدی تپه
دندانپزشکی

علیرضا کبیری زاده

ینی یوزیل
دندانپزشکی

آیدین غلامزاده

ینی یوزییل
پزشکی

غزل حکمتی زاده

ینی یوزییل
دندانپزشکی

مسعود لامی

ینی یوزییل
دندانپزشکی

تارا فرج زاده

اوشاک
دندانپزشکی

ساینا رسولی

یدی تپه
داروسازی

ارمینه قربان پور

یدی تپه
داروسازی

سینا خواجه

آتاتورک
رادیولوژی

حسین محمدحسین زاده

آتاتورک
پرستاری

عارف یزدانی

قاضی آنتپ
پروتز دندان

علی پرویزی

قاضی آنتپ
پروتز دندان

لیلا حسین نژاد

آلانیا
علوم آزمایشگاهی

بابک علی نژاد

آنکارا
دامپزشکی

عسل درخشانی

تکیرداغ
دامپزشکی

پریا حسینی

آتاتورک
رادیولوژی

گلچین پاکدین

آنکارا
پروتز دندان

سارا مختاریان

آتاتورک
رادیولوژی

پژمان فخیم نیا

علاءالدین کی قباد
گردشگری

شیما حسین زاده

کارادنیزتکنیک
پزشکی

المیرا سلطانی

ینی یوزیل
پزشکی

امیرمحمد رسدی

اوکان
پزشکی

پارسا فاضلی

ینی یوزیل
پزشکی

حسام رهنما

یدی تپه
پزشکی

زهرا مبشر

ینی یوزیل
پزشکی

سینا خواجه

آتاتورک
رادیولوژی

مهرداد حسن نژاد

آنکارا
دندانپزشکی

مهرداد هناره

آکدنیز
دندانپزشکی

علی پاک طینت

کوچ
پزشکی
ورود به سامانه
از من بپرسید
ارسال