دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم

دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم

 

دانشگاههای مورد تایید ترکیه توسط وزارت علوم ۲۰۲۱ – ۲۰۲۲

تحصیل در ترکیه
تحصیل در ترکیه
گروه الف (ممتاز)
 • دانشگاه بیلکنت / Bilkent Üniversitesi
 • دانشگاه بغازیچی / Boğaziçi Üniversitesi
 • دانشگاه حاجت‌تپه / Hacettepe Üniversitesi
 • دانشگاه کوچ / Koç Üniversitesi
 • دانشگاه فنی خاورمیانه / Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • دانشگاه سابانجی / Sabancı Üniversitesi

گروه ب (خوب)

  • دانشگاه آنکارا / Ankara Üniversitesi
  • دانشگاه چانکایا / Çankaya Üniversitesi
  • دانشگاه چوکوراوا / Çukurova Üniversitesi
  • دانشگاه ۹ ایلول / Dokuz Eylül Üniversitesi
  • دانشگاه اگه – اژه / Ege Üniversitesi
  • دانشگاه ارجیس / Erciyes Üniversitesi
  • دانشگاه قاضی / Gazi Üniversitesi
  • دانشگاه استانبول تکنیک / İstanbul Teknik Üniversitesi
  • دانشگاه استانبول / Istanbul Üniversitesi
  • دانشگاه کارابوک / Karabük Üniversitesi
  • دانشگاه مارمارا – مرمره / Marmara Üniversitesi
  • دانشگاه یلدیز تکنیک/ Yıldız Teknik Üniversitesi

گروه ج (متوسط)

  • دانشگاه آکدنیز / Akdeniz Üniversitesi
  • دانشگاه آنادولو / Anadolu Üniversitesi
  • دانشگاه آتیلیم/ Atılım Üniversitesi
  • دانشگاه باهچه شهیر – باغچه شهیر / Bahçeşehir Üniversitesi
  • دانشگاه اسگی شهیر / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
  • دانشگاه استانبول آیدین / İstanbul Aydın Üniversitesi
  • دانشگاه استانبول بیلگی / İstanbul Bilgi Üniversitesi
  • انستیتو تکنولوژی برتر ازمیر / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
  • دانشگاه اکونومی ازمیر / Izmir Ekonomi Üniversitesi
  • دانشگاه کادیر هاس / Kadir Has Üniversitesi
  • دانشگاه کوجالی / Kocaeli Üniversitesi
  • دانشگاه KTO کاراتای / KTO Karatay Üniversitesi
  • دانشگاه ۱۹ ماییس/ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  • دانشگاه اوزیعین/ Özyeğin Üniversitesi
  • دانشگاه رجب طیب اردوغان / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
  • دانشگاه ساکاریا / Sakarya Üniversitesi
  • دانشگاه سلجوق / Selçuk Üniversitesi
  • دانشگاه اولوداغ بورسا / Bursa Uludağ Üniversitesi
  • دانشگاه قاضی آنتپ / Gaziantep Üniversitesi
  • دانشگاه یدی تپه / Yeditepe Üniversitesi