🎓اطلاعیــه مهم تومر سنتر🎓

👩🏻‍🎓👨🏻‍🎓تخفیف ۶٠% و ٣٠% کلاس های کنکـور ترکیـه YÖS،

به کل متقاضیان معدل بالای ١٩ پیش دانشگاهی

و به کل متقاضیان معدل بالای ١٨ پیش دانشگاهی

در🧿موسسه تومر سنتر🧿

🧭مهلت ثبت نام تا ١۵ شهریور

(جهت اخذ وقت مشاوره، به بخش شعبات مراجعه فرمایید)

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می توانید از این برچسب ها <abbr title=“HyperText Markup Language”>HTML</abbr> و ویژگی ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*