نوشته شده توسط: فراز توانا

                          

دانشگاه توکات قاضی عثمان پاشا – Tokat Gaziosmanpaşa

بیشتر

دانشگاه کارابوک – Karabük

بیشتر

دانشگاه دوزجه – Düzce

بیشتر

دانشگاه شیخ ادبالی – Şeyh Edebali

بیشتر

دانشگاه ارزروم تکنیک – Erzurum Teknik

بیشتر

دانشگاه عدنان مندرس – Adnan Menderes

بیشتر

دانشگاه گلیشیم – Gelişim

بیشتر

دانشگاه فرات – Fırat

بیشتر

دانشگاه پاموک کاله – Pamukkale

بیشتر
1 2 9