دانشگاههای دولتی ترکیه

دانشگاه آدیامان

دانشگاه آدیامان دانشگاه آدیامان ترکیه – Adıyaman Üniversitesi

ادامه مطلب

دانشگاه صنعتی آلپ ارسلان تورکش

دانشگاه آلپ ارسلان تورکش دانشگاه صنعتی آلپ ارسلان تورکش ترکیه – Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

ادامه مطلب

دانشگاه عبدالله گل

دانشگاه عبدالله گل دانشگاه عبدالله گل ترکیه (Abdullah Gül Üniversitesi)

ادامه مطلب