آزمونهای یوس 2020

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۱۵

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 15 - آزمون شماره پانزدهم یوس 2022 در تاریخ 26 فروردین 1401 در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب

دانشگاه کارامان اوغلو مهمت بی – Karamanoğlu Mehmetbey

ادامه مطلب

دانشگاه جلال بایار – Celal Bayar

ادامه مطلب

دانشگاه عزت بایسال – Bolu Abant İzzet Baysal

ادامه مطلب

دانشگاه توکات قاضی عثمان پاشا – Tokat Gaziosmanpaşa

ادامه مطلب

دانشگاه کارابوک – Karabük

ادامه مطلب

دانشگاه ازمیر دموکراسی – İzmir Demokrasi

ادامه مطلب

دانشگاه دوزجه – Düzce

ادامه مطلب

دانشگاه شیخ ادبالی – Şeyh Edebali

ادامه مطلب
1 2 6