کلاسهای جاری

تاریخ و زمان تشکیل کلاسهای ریاضی آزمون یوس 2020 به تفکیک گروه

گروه سال دومی ها (S) : روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 11 - 9 صبح

گروه مرداد (A1) : روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه ساعت 18 - 16

گروه مرداد (A2) : روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه ساعت 20 - 18

گروه شهریور (B) : روزهای یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه ساعت 18 - 16

گروه مهر (C1) : روزهای یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه ساعت 20 - 18

گروه مهر (C2) : روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه ساعت 11 - 9تاریخ و زمان تشکیل کلاسهای هوش (IQ) آزمون یوس 2020 به تفکیک گروه

گروه سال دومی ها (S) : روزهای چهارشنبه ساعت 13 - 11 صبح

گروه مرداد (A1) : روزهای دوشنبه ساعت 20 - 18

گروه مرداد (A2) : روزهای دوشنبه ساعت 18 - 16

گروه شهریور (B) : روزهای سه شنبه ساعت 20 - 18

گروه مهر (C1) : روزهای سه شنبه ساعت 18 - 16

گروه مهر (C2) : روزهای دوشنبه ساعت 13 - 11تاریخ و زمان تشکیل کلاسهای هندسه آزمون یوس 2020 به تفکیک گروه

گروه سال دومی ها (S) : روزهای دوشنبه ساعت 13 - 11 صبح

گروه مرداد (A1) : روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 20 - 18

گروه مرداد (A2) : روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 18 - 16

گروه شهریور (B): روزهای یکشنبه و پنجشنبه ساعت 20 - 18

گروه مهر (C1) : روزهای یکشنبه و پنجشنبه ساعت 18 - 16

گروه مهر (C2) : روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 13 - 11تاریخ و زمان تشکیل کلاسهای ترکی استانبولی آزمون یوس 2020 به تفکیک گروه

گروه مرداد (A1) : روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16 - 14:30

گروه مرداد (A2) : روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16 - 14:30

گروه شهریور (B): روزهای یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه ساعت 16 - 14:30

گروه مهر (C1) : روزهای یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه ساعت 16 - 14:30

گروه مهر (C2) : روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه ساعت 14:30 - 13


دریافت مشاوره حضوری


برای رزرو وقت مشاوره حضوری لطفا اطلاعات تماس خود را وارد کنید. همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.


از من بپرسید
ارسال