کلاسهای جاری

تاریخ و زمان تشکیل کلاسهای ریاضی آزمون یوس 2020 به تفکیک گروه

گروه سال دومی ها (S) : روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 11 - 9 صبح

گروه مرداد (A1) : روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه ساعت 18 - 16

گروه مرداد (A2) : روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه ساعت 20 - 18

گروه شهریور (B) : روزهای یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه ساعت 18 - 16

گروه مهر (C1) : روزهای یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه ساعت 20 - 18

گروه مهر (C2) : روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه ساعت 11 - 9تاریخ و زمان تشکیل کلاسهای هوش (IQ) آزمون یوس 2020 به تفکیک گروه

گروه سال دومی ها (S) : روزهای چهارشنبه ساعت 13 - 11 صبح

گروه مرداد (A1) : روزهای دوشنبه ساعت 20 - 18

گروه مرداد (A2) : روزهای دوشنبه ساعت 18 - 16

گروه شهریور (B) : روزهای سه شنبه ساعت 20 - 18

گروه مهر (C1) : روزهای سه شنبه ساعت 18 - 16

گروه مهر (C2) : روزهای دوشنبه ساعت 13 - 11تاریخ و زمان تشکیل کلاسهای هندسه آزمون یوس 2020 به تفکیک گروه

گروه سال دومی ها (S) : روزهای دوشنبه ساعت 13 - 11 صبح

گروه مرداد (A1) : روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 20 - 18

گروه مرداد (A2) : روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 18 - 16

گروه شهریور (B): روزهای یکشنبه و پنجشنبه ساعت 20 - 18

گروه مهر (C1) : روزهای یکشنبه و پنجشنبه ساعت 18 - 16

گروه مهر (C2) : روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 13 - 11تاریخ و زمان تشکیل کلاسهای ترکی استانبولی آزمون یوس 2020 به تفکیک گروه

گروه مرداد (A1) : روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16 - 14:30

گروه مرداد (A2) : روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16 - 14:30

گروه شهریور (B): روزهای یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه ساعت 16 - 14:30

گروه مهر (C1) : روزهای یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه ساعت 16 - 14:30

گروه مهر (C2) : روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه ساعت 14:30 - 13


دریافت مشاوره حضوری


برای رزرو وقت مشاوره حضوری لطفا اطلاعات تماس خود را وارد کنید. همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.


    ورود به سامانه
    از من بپرسید
    ارسال