همکاران و اساتید تومرسنتر

سالار ایوبی
مدیر عامل - هیئت رئیسه کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت از دانشگاه تبریز
حامد اکبری
هیئت رئیسه دکترای تخصصی مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه بیرمنگام انگلستان
امیر افکار
مدیریت شعبه ارومیه کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت از دانشگاه ارومیه
فلور افکار
مدیریت بخش یوس (YÖS) کارشناسی ارشد علوم اقتصاد از دانشگاه تبریز
سنور ایوبی
هیئت رئیسه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه ارومیه
مریم حکمت
مسئول امور دفتری - مسئول امور مشاوره کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
هومن بصیرت افشار
مدرس دوره های YÖS، GRE، SAT کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی ارومیه
امیررضا محمدی
گرافیست - مسئول انتشارات کارشناسی معماری از دانشگاه ارومیه
عطا آقا کشی زاده
مدیر اجرایی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت از دانشگاه تبریز
Gülşafak Özdemir
مدیر آموزش- مدرس زبان ترکی استانبولی کارشناسی مهندسی عمران
سلیمان آرمند
مدرس دوره یوس (YÖS) کارشناسی ارشد ریاضی از داشگاه ارومیه
امیر جهانگیری
مدیر آموزش - مدرس دوره های IELTS و TOEFL کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه ارومیه
زهرا یوسف زاده
مدرس دوره یوس (YÖS) دکترای آنالیز ریاضی از دانشگاه پیام نور تبریز
مهدی فربه
مدیر امور مالی کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
عرفان پورثانی
مسئول سایت و امور رایانه کارشناسی رشته فیزیک از دانشگاه ارومیه
فرزانه خوش روش
مدرس زبان انگلیسی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه ارومیه
الهام خلیلی
مسئول آموزش کارشناسی زیست شناسی از دانشگاه ارومیه
سمیه قدیمی
مدرس زبان آلمانی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی فیزیک و حفاظت خاک از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
توحید تیموری
مدیر آموزش - مدرس زبان انگلیسی دکترای زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه اصفهان
پرستو پازوکی
مدرس زبان انگلیسی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه ارومیه
نسترن حشمت
مسئول امور دفتری کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه ارومیه
شعله کاروانی
مدرس زبان انگلیسی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
آیسان رضازاده
مدرس زبان انگلیسی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه ارومیه
لیدا بهمقامی
مدرس زبان فرانسه کارشناسی ارشد زبان شناسی از دانشگاه الزهرا ارومیه
اسماء دژآلود
مدرس زبان ترکی استانبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
ابراهیم ملکی
مدرس زبان انگلیسی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه ارومیه
پریناز دولتخواه
مدرس زبان انگلیسی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه ارومیه
صابر بهکامی
مدرس زبان آلمانی دکترای تخصصی مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه تبریز
عسل زرین فر
مسئول امور دفتری و آموزش ارشد اموزش زبان انگلیسی دانشگاه تبریز
نازنین مرادی راد
مدرس زبان انگلیسی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه مراغه
پریسا قیاسی
مدرس زبان انگلیسی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه ارومیه
مینو بنیادی
مدرس زبان انگلیسی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه ارومیه
هاجر نیک بین
مدرس زبان انگلیسی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه ارومیه
سمیرا تسبیح سازان
مدرس زبان انگلیسی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه ارومیه
رسول معتمدی راد
مدرس زبان انگلیسی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه ارومیه
غلامرضا وکیلی
مدرس دوره های MSRT، UUET، زبان انگلیسی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران
آیدا اجتهاد
مدرس زبان آلمانی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
نوا اقدامی
مدرس زبان انگلیسی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه ارومیه
مهسا ادیب
مدرس زبان ترکی استانبولی کارشناسی مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه ارومیه
پریا حیدری آذر
مدرس زبان ترکی استانبولی کارشناسی حسابداری از دانشگاه پیام نور ارومیه
توحید نوری
گرافیست و طراح سایت کارشناسی مهندسی صنایع غذایی دانشگاه صنعتی ارومیه
پردیس درخشان
مدرس زبان انگلیسی کارشناسی ارشد معماری استانبول تکنیک
محسن مدرس مطلق
مدرس زبان انگلیسی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه ارومیه
هانیه پورسلیمان
مسئول امور دفتری کارشناسی ارشد حسابداری مالیاتی
هرو یزدانی
مسئول امور دفتری و آموزش کارشناسی مهندسی صنایع غذایی دانشگاه صنعتی ارومیه
هانیه ابراهیمی
حسابدار کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آفاق ارومیه
فاطمه مدرس مطلق
مدرس زبان انگلیسی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد ارومیه
رعنا صباح
مدرس زبان انگلیسی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه ارومیه