رتبه بندی دانشگاه های جهان – QS 2022

 

 

 

 

رتبه در جهان نام دانشگاه
۵۱۱-۵۲۰ Koç University
۵۴۱-۵۵۰ Sabanci University
۵۵۱-۵۶۰ Middle East Technical University
۵۹۱-۶۰۰ Bilkent University
۷۰۱-۷۵۰ Bogaziçi Üniversitesi
۷۰۱-۷۵۰ Istanbul Technical University
۸۰۱-۱۰۰۰
Ankara Üniversitesi
۸۰۱-۱۰۰۰ Hacettepe University
۸۰۱-۱۰۰۰ Istanbul University
۱۰۰۱-۱۲۰۰
Anadolu University
۱۰۰۱-۱۲۰۰ EGE UNIVERSITY
۱۰۰۱-۱۲۰۰ Gazi Üniversitesi
۱۰۰۱-۱۲۰۰ Istanbul Aydin University
۱۰۰۱-۱۲۰۰ Istanbul Bilgi Üniversitesi
۱۰۰۱-۱۲۰۰ Izmir Institute of Technology (IZTECH)
۱۲۰۱+ Akdeniz Üniversitesi
۱۲۰۱+ Cukurova University
۱۲۰۱+ Dokuz Eylül Üniversitesi
۱۲۰۱+ Marmara University
۱۲۰۱+ Sakarya University
۱۲۰۱+ Yildiz Technical University