خدمات ما

برگزاری دوره های آموزشی

YÖS , TÖMER , SAT , GRE

مشاوره تخصصی

برگزاری جلسات مشاوره تخصصی برای ورود به دانشگاه های دولتی و خصوصی کشورهای ترکیه، قبرس، اوکراین و چین در مقاطع ابتدایی، راهنمایی، لیسانس، فوق لیسانس، دکتری، رزیدنتی

آزمون های بین المللی

ثبت نام آزمون های بین المللی در خارج و داخل ایران از جمله: TOEFL , IELTS , YÖS , TÖMER , TUS, DUS , YDS , GRE , SAT , GMAT

کالج زبان

ثبت نام کالج های زبان، مدرسه های ایرانی و ترکیه ای و تمامی موسسات ترکیه از جمله: Metropol, Puza, Tusdata, English time, Tusem

Apply

انجام امورات مربوط به ثبت نام اولیه (apply) در مقطع ارشد و دکتری در دانشگاه های Istanbul Technical , Yildiz Technical ,  Boğaziçi ,  Koç , İstanbul , Mimar Sinan , Sabancı , Beykent , Bilgi , Doğuş , Ege , ۹ Eylol , Middle East , Bilkent

انتخاب رشته

انجام امورات انتخاب رشته تحصیلی برای متقاضیان یوس و ارسال مدارک تحصیلی به دانشگاه ها