اقامت در ترکیه ۳

تغییرات جدید در مدارک پروسه اخذ اقامت

ترکیه با توجه به شرایط خاص جغرافیای ،اقتصادی فرهنگی  میتواند به عنوان کشوری سرمایه پذیر برای ملیت های مختلف به حساب آمده تا پلی باشد بین کشورهای عربی ایران با اروپا و امریکا در صورتی که این مورد نیز تاکنون محقق نشده است .

ضمن اینکه از دیگر دلایل توجیه دولت ترکیه برای ارایه این نوع اقامت کوتاه مدت توریستی، ساختار توریستی ترکیه برای گشت و گذار و استفاده کامل خارجیان طی یکسال از شهرها و مراکز توریستی و سیاحتی بوده است. ولی طبیعتاً اگر واقعا شخصی قصد اقامت یکساله داشته باشد باید دارای پیش نیاز ها و شرایط اولیه باشد.

ولی در عمل اتفاقی که افتاده این بوده که هزاران نفر با دریافت اقامت توریستی یکساله بصورت سیاه و بدون سرمایه گذاری مناسب در حال کار هستند افراد زیادی بدلیل اتهامات از کشور مبدا به ترکیه فرار کرده و به راحتی در این کشور زندگی می کنند افراد زیادی در ترکیه در حال ارتکاب جرم هستند و در نهایت وجود این اقراد خارجی برای ترکیه هیچگونه توجیه مالی یا معنوی ندارد پس در رویکرد جدید می تواند این افراد را شناسایی کند بابررسی دهها مورد از مصاحبه شوندگان  تاکنون به این نتیجه رسیده ایم که شخص متقاضی اقامت توریستی یکساله باید دارای شرایط زیر باشد.

اخذ اقامت توریستی یکساله باید دارای شرایط زیر باشد:

اولاً تایید عدم داشتن هیچگونه سابقه کیفری و حقوقی در کشور مبدأ خود و در کشور ترکیه(گواهی سوء پیشینه)، چرا که حضور افراد خطرناک دلخواه هیچ کشوری نیست و تمامی کشورهای دنیا بخصوص کشورهای مهاجر پذیر این مورد را قبل از صدور ویزا ارائه میکنند البته  ترکیه ، اتباع بعضی کشورها مانندایران را  بدون ویزا برای سه ماه پذیرش میکند ولی برای ارائه اقامت یکساله طبیعتاً باید شخص را مورد ارزیابی قراردهد پس اینکه از شخص متقاضی اقامت در کشور ترکیه سوء پیشنیه از کشور مبدأ و کشور ترکیه بخواهد امری کامل برحق و بسیار مناسب برای شهروندان و سایر اتباع خارجی می باشد ولی تا امسال برای موارد خاص این سو پیشینه طلبیده می شد در پی تغییرات جدید برای برخی از  کسانی که خواستاراخذ اقامت توریستی ترکیه برای اولین بار هستند همچنین برای کلیه کسانی که خواستار تمدید اقامت توریستی  هستند این مدارک باید ارائه شود .

ثانیاً تأیید سند ملکی محل مورد اجاره این مورد نیز جز مدارک جدید اخذ اقامت توریستی میباشد که میباید در اداره ثبت اسناد منطقه این مورد بررسی شود که ایا ملکی که مورد اجاره قرار گرفته هنوز در تصرف مالک بوده است و مشکل حقوقی نداشته است البته این مورد طبیعتاً می بایست توسط مالک انجام شود ولی با توجه به اینکه میتواند جر مدارک درخواستی جهت اخذ اقامت توریستی باشد میباید توسط شخص متقاضی اقامت پیگیری شود .

ثالثاً تایید سند ملکی محل مورد اجاره در اداره شهرداری منطقه که این مورد نیزمانند مورد قبل جزوظایف مالک ملک میباشد ولی مالک دلیل برای اخذ تایید شهرداری ندارد پس نتیجه میگیریم این مورد نیز می باید توسط متقاضی اخذ اقامت توریستی ترکیه پیگیری شود .

رابعاً ارائه گزارش سلامتی از بیمارستانهای دولتی و خصوصی ترکیه چرا که وجود افراد بیمارطبق سیاست های جدید دولت ترکیه میتواند دارای هزینه های بالایی برای این کشور باشد پس حداقل می باید نسبت به وجود امار از میزان افراد بیمار مطلع بوده تا بتواند سیاست های در قبال مواردی مانند توریسم درمانی اتخاذ کند .

خامساً ،طبیعتا شخصی که متقاضی دریافت اقامت توریستی یکساله ترکیه می باشد در ابتدای کار مجوز قانونی جهت کار در ترکیه ندارد پس درامد و وجود مبلغ در حساب بانکی جهت زندگی در ترکیه امر مهم دیگری است که در سیاست ها جدید مهاجرتی بشدت مورد بررسی قرار میگیرد که طی ۶ ماه اخیر حساب جاری فرد متقاضی به چه صورت بوده و ایا شخص امکان زندگی بدون داشتن درامد مستقیم از ترکیه را دارد .

موارد اشاره شده علاوه بر مدارک اصلی است که معمولا در اخذ اقامت توریستی دریافت می شده است مدارک مانند بیمه سلامتی هزینه واریزی ،عکس ،پاسپورت،گواهی تولد برای افراد زیر ۱۸ سال ولی نکته مهمی که وجود دارد این است که با توجه به  تغییر قوانین که میتوان به سخت گیری اداره مهاجرت در قبال متقاضیان اقامت توریستی  نیز اطلاق کرد این رویکرد بدلیل جذب سرمایه گذران نیز برداشت کرد چراکه برای متقاضیان اقامت ترکیه از طریق خرید ملک یا از طریق ثبت شرکت در ترکیه حداقل در این مقطع زمانی اقامت دوساله همچنان صادر شده و این سخت گیری ها دیده نمی شود .

و در پایان نص صریح قانون ترکیه در خصوص هرنوع اقامتی این است که دولت ترکیه میتواند و باز تأیید میکنیم میتواند برای متقاضیان خارجی اقامت صادر کند .

مخلص کلام اینکه دوستان عزیزی که با یک کوله پشتی و بدون داشتن پشتوانه مالی، تخصص خاص ،عدم آشنایی به زبان  ترکی استانبولی با هدف کارهای ساده یا بدون هدف خاص راهی ترکیه می شوند با توجه به موارد ذکر شده قبل اینکه هزینه های مالی و روحی را پرداخت کنید با چشمان باز تصمیم بگیرید  و سایر دوستان نیز پروسه اخذ اقامت ترکیه دارای پیچیدگی های شده است که باید با بررسی درست نوع اقامت نسبت به اخذ این نوع اقامت اقدام کنید انتخاب مهم است.