برچسب: آزمون تومر

شروع ثبت نام ?دانشگاه استانبول تکنیک?

شروع ثبت نام ?دانشگاه استانبول تکنیک? ?مدارک لازم برای انجام امورات مربوط به ثبت نام در مقطع ?کارشناسی ارشد اسکن رنگی : ١)?ترجمه انگلیسی مدرک ریز نمرات و دانشنامه لیسانس تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاهی ( موقت و یا اصل) ٢)?مدرک زبان انگلیسی TOFEL ویا YDS و یا برگه قبولی آزمون داخل دانشگاهی دانشگاه استانبول تکنیک […]

بیشتر