برچسب: ارشد دانشگاه استانبول تکنیک

اطلاعیـه شروع ثبت نام دانشگاه های دولتی استانبول و جراح پاشا

اطلاعیـه شروع ثبت نام دانشگاه های دولتی استانبول و جراح پاشا برای مقاطع ? ارشد و ? دکتری تمامی ? رشته ها و ? گرایش ها در شهر استانبول ،مورد تایید وزارت بهداشت و وزارت علوم ایران ?? ثبت نام بدون نیاز به مدارک زبان انگلیسی ,GRE, Tömer ?اعلام ظرفیت های اعلام شده به زودی […]

بیشتر