اقامت دانش آموزی و دانشجویی

فروردین ۲۹, ۱۳۹۹

اقامت در ترکیه

قوانین و شرایط اقامت در ترکیه درصورتیکه بخواهید مجوز اقامت در ترکیه و یا هر کشور دیگری را اخذ کنید ابتدا باید جهت ورود به کشور […]
از من بپرسید
ارسال