برچسب: تاریخ آزمون دانشگاه یدی تپه

تاریخ آزمون زبان انگلیسی دانشگاه یدی تپه

تاریخ آزمون زبان انگلیسی دانشگاه یدی تپه : 6 اکتبر 2021ساعت آزمون : 9 صبح به وقت ترکیه آزمون برای متقاضیانی که دیپوزیت دانشگاه را پرداخت کرده اند، رایگان می باشد.

بیشتر