تحصیل در ترکیه بدون کنکور

مهر ۲۴, ۱۳۹۸
تکمیل ظرفیت دانشگاههای ترکیه

تکمیل ظرفیت دانشگاههای خصوصی ترکیه

شهریور ۱۲, ۱۳۹۸
تکمیل ظرفیت دانشگاه جمهوریت

تکمیل ظرفیت دانشگاه جمهوریت

شهریور ۱۱, ۱۳۹۸
تکمیل ظرفیت دانشگاه زونگولداک

تکمیل ظرفیت دانشگاه زونگولداک

شهریور ۸, ۱۳۹۸
ثبت نام دانشگاه یدی تپه

ثبت نام دانشگاه یدی تپه

شهریور ۳, ۱۳۹۸
تکمیل ظرفیت دانشگاه هاران (شانلی اورفا)

تکمیل ظرفیت دانشگاه هاران

تکمیل ظرفیت دانشگاه هاران تکمیل ظرفیت دانشگاه هاران (شانلی اورفا) در رشته های : دندان پزشکی: ۵ نفر پزشکی: ۶ دامپزشکی: ۷ پرستارس: ۵ رشته های […]
شهریور ۳, ۱۳۹۸
تکمیل ظرفیت دانشگاه علاالدین کیقباد (آلانیا)

تکمیل ظرفیت دانشگاه علاالدین کیقباد (آلانیا)

تکمیل ظرفیت دانشگاه علاالدین کیقباد (آلانیا) تکمیل ظرفیت دانشگاه علاالدین کیقباد (آلانیا) در رشته های : پزشکی: ۱ نفر با شهریه ۱۰.۷۰۰ لیر پرستاری: ۴ نفر […]
شهریور ۳, ۱۳۹۸
تکمیل ظرفیت دوم دانشگاه اینونو (مالاتیا)

تکمیل ظرفیت دوم دانشگاه اینونو (مالاتیا)

تکمیل ظرفیت دوم دانشگاه اینونو (مالاتیا) تکمیل ظرفیت دوم دانشگاه اینونو (مالاتیا) در رشته های : داروسازی: ۴ نفر پرستاری: ۱۱ نفر فیزیوتراپی: ۶ نفر شنوایی […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۸
اخذ پذیرش از دانشگاه ینی یوزییل

اخذ پذیرش با بورس از دانشگاه ینی یوزییل

اخذ پذیرش با بورس از دانشگاه ینی یوزییل اخذ پذیرش قطعی با بورس ۵۰ درصدی تمامی رشته ها توسط موسسه تومر سنتر نمایندگی دانشگاه ینی یوزییل […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸
دانشگاه ینی یوزییل

ثبت نام دانشگاه ینی یوزییل

رزرو آنلاین مشاوره
از من بپرسید
ارسال