برچسب: ثبت نام دانشگاه محمت

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه های ساکاریا و دوزجه

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه های ساکاریا و دوزجه  اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه های ساکاریا و دوزجه و محمت آکیف ارسوی نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه ساکاریا در شهر ساکاریا اعلام گردید. نتایج تکمیل ظرفیت سوم دانشگاه دوزجه در شهر دوزجه اعلام گردید. نتایج یدک دوم دانشگاه محمت آکیف ارسوی در شهر بوردور اعلام گردید. […]

بیشتر