برچسب: خوابگاه دانشگاه یدی تپه

ثبت نام دانشگاه یدی تپه ۲۰۲۲

ثبت نام دانشگاه یدی تپه 2022  با بورس تحصیلی 25 و 50 درصد در تمامی رشته ها بجر رشته های پزشکی و دندانپزشکی -پذیرش در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و فیزیوتراپی

بیشتر

هزینه خوابگاه دانشگاه یدی تپه

هزینه خوابگاه دانشگاه یدی تپه - به دلیل محدودیت تعداد اتاق های تک نفره در صورت تمایل قبل از اتمام ظرفیت اقدام نمایید. تمامی شهریه ها به همراه مالیات و ارزش افزوده می باشد.

بیشتر