برچسب: دانشگاه آنادولو ترکیه

شروع سالتحصیلی جدید دانشگاه آنادولو

شروع سالتحصیلی جدید دانشگاه آنادولو - سالتحصیلی جدید 2021 - 2022 در دانشگاه آنادولو واقع در شهر اکیشهیر به صورت هیبریت 4 سپتامبر آغاز خواهد شد.

بیشتر