برچسب: دانشگاه التین تاش

لیست قیمت سایر دانشگاه های ترکیه

١) ?دانشگاه یدی تپه سالیانه و تحصیل به زبان انگلیسی و بدون بورس و قسط بندی * پزشکی ٢۵٠٠٠دلار * دندانپزشکی ٢۵٠٠٠دلار *داروسازی ١٨۵٠٠دلار * فیزیوتراپی ٩٠٠٠دلار *پرستاری ٨۵٠٠دلار   ٢) ?دانشگاه بیکنت تحصیل به زبان ترکی و بدون بورس و قسط بندی *پزشکی ١۶۵٠٠ دلار *دندانپزشکی ١۶۵٠٠دلار ٣) ?دانشگاه استینیه بدون بورس و بدون […]

بیشتر