برچسب: دانشگاه اینونو

دانشگاه اینونو (İnönü)

دانشگاه اینونو در میان دانشگاه‌های دولتی و عمومی ترکیه در رتبه 45 قرار گرفته است. همچنین در رتبه 2045 سطح جهانی قرار دارد.این دانشگاه درشهر مالاتیا واقع شده است.

بیشتر

دانشگاه اینونو – İnönü

بیشتر

تکمیل ظرفیت دوم دانشگاه اینونو (مالاتیا)

تکمیل ظرفیت دوم دانشگاه اینونو (مالاتیا) تکمیل ظرفیت دوم دانشگاه اینونو (مالاتیا) در رشته های : داروسازی: ۴ نفر پرستاری: ۱۱ نفر فیزیوتراپی: ۶ نفر شنوایی سنجی: ۳ نفر مامایی: ۷ نفر هوشبری (۲ساله): ۳ نفر علوم آزمایشگاهی (۲ساله): ۴ نفر رادیولوژی (۲ساله): ۵ نفر دانشگاه اینونو (مالاتیا) نمرات خود و دانشگاه های زیر را قبول […]

بیشتر