برچسب: دانشگاه علاالدین کیقباد (آلانیا)

تکمیل ظرفیت دانشگاه علاالدین کیقباد (آلانیا)

تکمیل ظرفیت دانشگاه علاالدین کیقباد (آلانیا) تکمیل ظرفیت دانشگاه علاالدین کیقباد (آلانیا) در رشته های : پزشکی: ۱ نفر با شهریه ۱۰.۷۰۰ لیر پرستاری: ۴ نفر با شهریه ۸۶۰ لیر فیزیوتراپی: ۳ نفر با شهریه ۸۶۰ لیر فیزیوتراپی (۲ساله): ۸ نفر با شهریه ۵۷۰ لیر علوم آزمایشگاهی (۲ساله) : ۲ نفر با شهریه ۵۷۰ لیر […]

بیشتر