دانشگاه ینی یوزل

مرداد ۳۱, ۱۳۹۸
اخذ پذیرش از دانشگاه ینی یوزییل

اخذ پذیرش با بورس از دانشگاه ینی یوزییل

اخذ پذیرش با بورس از دانشگاه ینی یوزییل اخذ پذیرش قطعی با بورس ۵۰ درصدی تمامی رشته ها توسط موسسه تومر سنتر نمایندگی دانشگاه ینی یوزییل […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۸
دانشگاه ینی یوزییل

ثبت نام دانشگاه ینی یوزییل

از من بپرسید
ارسال