مدارس ایرانی ترکیه چگونه است

اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۹

سیستم آموزشی مدارس ترکیه

سیستم آموزشی در مدارس ترکیه شامل ۱۲ سال تحصیلی (دوره اول دوره ۴ ساله ابتدایی، دوره دوم دوره ۴ ساله راهنمایی و دوره سوم دوره ۴ ساله متوسطه) تشکیل شده است.
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۹

مدارس ایرانی ترکیه

مدارس ایرانی ترکیه با توجه به اینکه علم آموزی یک ضرورت بی تردید زندگی است و انتخاب مدرسه ای ایده آل مهمترین بخش از تحصیل می […]
ورود به سامانه
از من بپرسید
ارسال