معرفی مدارس ترکیه

اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۹

سیستم آموزشی در مدارس ترکیه

مدارس ترکیه سیستم آموزشی در مدارس ترکیه طبق مصوبه سازمان ÖSYM شامل ۱۲ سال تحصیلی می باشد و از ۳ مرحله تشکیل شده است. دوره اول […]
از من بپرسید
ارسال