هوش یوس 2021 ترکیه

بهمن ۲۱, ۱۳۹۹
آزمون یوس 2021 - شماره 12

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱۲

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱۲ آزمون آزمایشی YÖS ۲۰۲۱ – شماره ۱۲  آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱۲ مباحث آزمون آزمایشی YÖS 2021 […]
بهمن ۹, ۱۳۹۹
آزمون یوس 2021 - شماره 11

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱۱

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱۱ آزمون آزمایشی YÖS ۲۰۲۱ – شماره ۱۱  آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱۱ مباحث آزمون آزمایشی YÖS 2021 […]
دی ۲۵, ۱۳۹۹
آزمون یوس 2021 - شماره 10

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۱۰

آزمون آزمایشی YÖS 2021 - شماره 10 - مباحث آزمون گروه های شهریور و گروه مرداد و مهر ، آبان و سال دومی ها - تاریخ آزمون : 26 دی ماه 99 - ساعت : 10 صبح
دی ۹, ۱۳۹۹
مباحث آزمون یوس 2021 - شماره 9

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۹

آزمون آزمایشی YÖS 2021 - شماره 9 - مباحث آزمون گروه های شهریور و گروه مرداد و مهر 1 و 2، آبان و سال دومی ها - تاریخ آزمون : 12 دی ماه 99 - ساعت : 10 صبح
آذر ۲۶, ۱۳۹۹
مباحث آزمون یوس 2021 - شماره 8

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۸

آزمون آزمایشی YÖS 2021 - شماره 8 - مباحث آزمون جامع گروه های شهریور، گروه مرداد، مهر 1 و 2، آبان و سال دومی ها - تاریخ آزمون : 28 آذر ماه 99 - ساعت : 10 صبح
آذر ۱۳, ۱۳۹۹
مباحث آزمون یوس 2021 - شماره 7

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۷

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۷ آزمون آزمایشی YÖS ۲۰۲۱ – شماره ۷  آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۷ مباحث آزمون آزمایشی YÖS 2021 […]
آذر ۸, ۱۳۹۹
مباحث آزمون یوس 2021 - شماره 6

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۶

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۶ آزمون آزمایشی YÖS ۲۰۲۱ – شماره ۶  آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۶ مباحث آزمون آزمایشی YÖS 2021 […]
آبان ۱۵, ۱۳۹۹
مباحث آزمون یوس 2021 - شماره 5

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۵

آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۵ آزمون آزمایشی YÖS ۲۰۲۱ – شماره ۵  آزمون آزمایشی YÖS 2021 – شماره ۵ (آزمون جامع) مباحث آزمون آزمایشی […]
رزرو آنلاین مشاوره
از من بپرسید
ارسال