برچسب: 2020 yos exam

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۱۷

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 17 - آزمون شماره هفدهم یوس 2022 در تاریخ 2 اردیبهشت 1401 در موسسه تومرسنتر بصورت حضوری برگزار خواهد شد.

بیشتر

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۱۶

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 16 - آزمون شماره شانزدهم یوس 2022 در تاریخ 2 اردیبهشت 1401 در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.

بیشتر

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۱۵

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 15 - آزمون شماره پانزدهم یوس 2022 در تاریخ 26 فروردین 1401 در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.

بیشتر

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۱۴

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 14 - آزمون شماره چهاردهم یوس 2022 در تاریخ 19 فروردین 1401 در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.

بیشتر

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۱۳

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 13 - آزمون شماره سیزدهم یوس 2022 در تاریخ 20 اسفند 1400 در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.

بیشتر

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۱۲

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 12 - ریاضی - هوش - هندسه - آزمون شماره دوازدهم یوس 2022 در تاریخ 22 بهمن 1400 در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.

بیشتر

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۱۱

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 11 - ریاضی - هوش - هندسه آزمون شماره دهم یوس 2022 در تاریخ 8 بهمن 1400 در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.

بیشتر

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۹

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 9 - ریاضی - هوش - هندسه آزمون شماره نهم یوس 2022 در تاریخ 10 دی 1400 در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.

بیشتر

آزمون آزمایشی یوس ۲۰۲۲ – شماره ۸

آزمون آزمایشی یوس 2022 - شماره 8 - ریاضی - هوش - هندسه آزمون شماره هشتم یوس 2022 در تاریخ 26 آذر 1400 در موسسه تومرسنتر برگزار خواهد شد.

بیشتر