دانشگاه‌های دولتی

دانشگاه اینونو (İnönü)

دانشگاه اینونو در میان دانشگاه‌های دولتی و عمومی ترکیه در رتبه 45 قرار گرفته است. همچنین در رتبه 2045 سطح جهانی قرار دارد.این دانشگاه درشهر مالاتیا واقع شده است.