قبول شدگان آزمون های YÖS

اسامی قبول شدگان آزمون های YÖS

یوس 2020 -

علی ارجمند

شنوایی سنجی – جراح پاشا

فیزیوتراپی – Mehmet Akif Ersoy

یوس 2020 - عرفان بی کس - Gaziantep - پروتز دندان

عرفان بی کس

داروسازی – باشکنت

پرستاری – اگه

پرستاری – Atatürk

پروتز دندان – Gaziantep

یوس 2020 - امیرمحمد اشرفی - Gaziantep - دستیاری دندانپزشکی

امیرمحمد اشرفی

پزشکی – İzmir Demokrasi

یوس 2020 - علی خلیل پاک تینت - Hacettepe - داروسازی

علی خلیل پاک تینت

پزشکی – Sağlık Bilimleri

پزشکی – Koç

داروسازی – Hacettepe


پژمان فخیم نیا

توریسم – آلانیا
گردشگری – علاءالدین کی قباد
مدریریت و توریسم – رجب طیب اردوغان
توریسم و هتل داری – رجب طیب اردوغان
توریسم و هتل داری – بولنت اجویت

امیر حسین خلیلی

پرستاری – مولا

انوشیروان احمدی

پرستاری  – مولا

فرزاد قیاسی

مهندسی پزشکی – اگه
عکاسی – آکدنیز
دامپزشکی – مولا
کمک های اولیه – سلیمان دمیرل

yos_tomercenter_niloufar_mohammadi

نیلوفر محمدی

فیزیوتراپی – استانبول

yos_tomercenter_alireza_maroufi

علیرضا معروفی

حقوق – آکدنیز

yos_tomercenter_faezeh_dadgar

فائزه دادگر

دندانپزشکی – ینی یوزیل

yos_tomercenter_ardovan_nemati

اردوان نعمتی

پزشکی – مدیپل


yos_tomercenter_ghazal_ghahremani

غزل قهرمانی

دندانپزشکی – ینی یوزییل

yos_tomercenter_ehsan_khosravi

احسان خسروی

پرستاری  – آتاتورک
فیزیوتراپی – جلال بایار
yos_tomercenter_hosein_mohammad_hosein_zadeh

حسین محمدحسین زاده

پرستاری – آتاتورک
پرستاری – اینونو
yos_tomercenter_mobin_talebi

مبین طالبی

فیزیوتراپی – ترابزون


yos_tomercenter_ferashin_fatehradi

فراشین فاتح راد

دندانپزشکی – ینی یوزییل

پزشکی – ینی یوزیل

yos_tomercenter_aydin_gholamzadeh

آیدین غلام زاده

دندانپزشکی – ینی یوزییل

پزشکی – ینی یوزییل

yos_tomercenter_ramin_akbari

رامین اکبری

دندانپزشکی – باشکنت

yos_tomercenter_asal_derakhshani

عسل درخشانی

دامپزشکی – نامیک کمال شهر ادیرنه

دامپزشکی – تکیرداغ


yos_tomercenter_parham_hatef_vasfi

پرهام هاتف وصفی

پرستاری – جمهوریت

yos_tomercenter_parsa_fazeli

پارسا فاضلی

پزشکی ینی یوزییل – پزشکی آکدنیز

yos_tomercenter_behnam_shayanfar

بهنام شایان فر

پزشکی – ۱۹ ماییس

yos_tomercenter_golchin_pakdin

گلچین پاکدین

دندانپزشکی – حاحت تپه

پروتز دندان – آنکارا


یوس 2020 - زهرا تیزباز - Gaziantep - مامایی

زهرا تیزباز

پرستاری – On Yedi Eylül

مامایی – Gaziantep

یوس 2020 - سیماالسادات خیام نکوئی - Medipol - فیزیوتراپی

سیماالسادات خیام نکوئی

فیزیوتراپی – Medipol

یوس 2020 - حسین علیزاده - Medipol - فیزیوتراپی

حسین علیزاده

فیزیوتراپی – Medipol

یوس 2020 - شادی نوری اقدم - Medipol - فیزیوتراپی

شادی نوری اقدم

فیزیوتراپی – Medipol


یوس 2020 -

عسل نواربافی

مد و طراحی – Bilgi

یوس 2020 - آوا احمدی - Marmara - داروسازی

آوا احمدی

داروسازی – Marmara

یوس 2020 - ساناز جعفری - Karadeniz Teknik - پزشکی

ساناز جعفری

پزشکی – Karadeniz Teknik
پرستاری – هاتای مصطفی کمال
فیزیوتراپی – رجب طیب اردوغان
یوس 2020 - فرید محمدی - Alaaddin Keykubat - تغذیه

فرید محمدی

تغذیه – Alaaddin Keykubat


یوس 2020 - آی تک فتح الهی - Atatürk - فوریتهای پزشکی

آی تک فتح الهی

فوریتهای پزشکی – Atatürk

یوس 2020 - سمیرا پیرمانی - Gaziantep - علوم آزمایشگاهی

سمیرا پیرمانی

پزشکی – Yüksek İhtisas

علوم آزمایشگاهی – Gaziantep

یوس 2020 - زهرا راهپیما- Yüzüncü yıl - دیالیز

زهرا راهپیما

رادیولوژی – Atatürk

دیالیز – Yüzüncü yıl

yos_tomercenter_hamidreza_yousefi

حمیدرضا یوسفی

فیزیوتراپی – مدیپل


یوس 2020 - مهدیه ملازاده - Sıtkı Koçman - پرستاری

مهدیه ملازاده

پرستاری – مولا

پرستاری – Sıtkı Koçman

yos_tomercenter_mehdi_forough_jahan

مهدی فروغ جهان

فیزیوتراپی – ۹ ایلول

yos_tomercenter_hanih_ansar

هانیه انصار

مامایی – جلال بایار

یوس 2020 - محمدهادی ذبیح الهی - Atatürk - دندانپزشکی

محمدهادی ذبیح الهی

Atatürk
دندانپزشکی – پرستاری


یوس 2020 - مسعود بدری - Hacettepe - شنوایی سنجی

مسعود بدری

شنوایی سنجی – Hacettepe

یوس 2020 - فرناز حشمت - Akdeniz - زبان و ادبیات ترکی

فرناز حشمت

زبان و ادبیات ترکی – Akdeniz

یوس 2020 - سجاد رستگاری - Dokuz Eylül - آشپزی

سجاد رستگاری

آشپزی ملل – Dokuz Eylül

یوس 2020 -

فرحان محمدنیکبخت

پرستاری – Demokrasi


یوس 2020 - نسترن حقیقی - Katip Çelebi - دندانپزشکی

نسترن حقیقی

دندانپزشکی – Katip Çelebi

یوس 2020 - مینا هناره - Gaziantep - پرستاری

مینا هناره

پرستاری – Gaziantep
فیزیوتراپی – جلال بایار
پرستاری – اینونو
یوس 2020 - محمد هناره - Gaziantep - فیزیوتراپی

محمد هناره

فیزیوتراپی – Gaziantep
پرستاری – جلال بایار
پرستاری – اینونو
یوس 2020 - ثمین تیموری - Gaziantep - مامایی

ثمین تیموری

مامایی – Gaziantep

پزشکی – Yüksek İhtisas


یوس 2020 - شیما شمس پور - Sıtkı Koçman - فیزیوتراپی

شیما شمس پور

فیزیوتراپی – Sıtkı Koçman

یوس 2020 - فرناز ولیزاده - Sıtkı Koçman - پرستاری

فرناز ولیزاده

پرستاری – Sıtkı Koçman

بینایی سنجی – آتاتورک

یوس 2020 - نگین جلیل یاری - Selçuk - آشپزی

نگین جلیل یاری

آشپزی – Selçuk
رادیولوژی – باتمان
پرستاری – جلال بایار
یوس 2020 - میرکمیل موسوی - Yüzüncü yıl - مدیریت

میرکمیل موسوی

مدیریت – Selçuk

مدیریت – Recep Tayyip Erdoğan

مدیریت – Yüzüncü yıl


یوس 2020 - آریا قادری - Yüzüncü yıl - پرستاری

آریا قادری

پرستاری – Yüzüncü yıl

دندانپزشکی – Atlas

یوس 2020 - سینا خان شوقی - Yüzüncü yıl - پرستاری

سینا خان شوقی

پرستاری – Yüzüncü yıl

یوس 2020 - کاوه خدایارلو - Yüzüncü yıl - رادیولوژی

کاوه خدایارلو

رادیولوژی – Yüzüncü yıl

پزشکی – Yüzüncü yıl

یوس 2020 - دانیال جهان - Medipol - فیزیوتراپی

دانیال جهان

فیزیوتراپی – Medipol


yos_tomercenter_faezeh_karimnejad

فائزه کریم نژاد

فیزیوتراپی – جلال بایار ازمیر
بیولوژی – اینونو
بینایی سنجی – بولنت اجویت
حمید رضا کریم نژاد - جلال بایار ازمیر - فیزیوتراپی

حمید رضا کریم نژاد

فیزیوتراپی – جلال بایار ازمیر
کمک های اولیه – هاتای مصطفی کمال

بیولوژی – اینونو</div

رادیولوژی – اوشاک
یوس 2019 - هلن قلی پور - آتاتورک - رادیولوژی

هلن قلی پور

رادیولوژی – آتاتورک

کمک های اولیه – آتاتورک

یوس 2019 - حمیدرضا توکل - یدی تپه - داروسازی - دندانپزشکی

حمیدرضا توکل

دندانپزشکی – یدی تپه
داروسازی – یدی تپه

یوس 2019 - امین فرج زاده - بوجاک - پرستاری

امین فرج زاده

پرستاری – بوجاک
یوس 2019 - آیدین صلاح لو - دجله - پرستاری

آیدین صلاح لو

پرستاری – دجله
کمک های اولیه – آتاتورک
یوس 2019 - پردیس درخشان - استانبول تکنیک - کارشناسی ارشد معماری

پردیس درخشان

کارشناسی ارشد معماری – استانبول تکنیک
یوس 2019 - پوریا فاتحی - اوکان - دندانپزشکی

پوریا فاتحی

دندانپزشکی-  اوکان

یوس 2019 - ترنم عمانی - یدی تپه - داروسازی

ترنم عمانی

داروسازی – یدی تپه
یوس 2019 - حامد صیامی - بوجاک - پرستاری

حامد صیامی

پرستاری – بوجاک
یوس 2019 - حسام غفارزاده - قاضی آنتپ - دندانپزشکی

حسام غفارزاده

دندانپزشکی – قاضی آنتپ
دندانپزشکی – کارادنیز
یوس 2019 - دارا حکیم زاده - یدی تپه - داروسازی

دارا حکیم زاده

داروسازی – یدی تپه

یوس 2019 - رامتین جانفدا - موغلا صدقی کوچمان - پرستاری

رامتین جانفدا

پرستاری – موغلا صدقی کوچمان
رادیولوژی – هاتای مصطفی کمال
پرستاری – مولا
اقتصاد – پاموک کاله
کمک های اولیه – اولوداغ
یوس 2019 - رسول کرد - موغلا صدقی کوچمان - پرستاری

رسول کرد

پرستاری – موغلا صدقی کوچمان
یوس 2019 - زهرا ابراهیمی - نیشانتاشی - معماری

زهرا ابراهیمی

معماری – نیشانتاشی
یوس 2019 - زهرا هاشم زاده - ینی یوزیل - پزشکی

زهرا هاشم زاده

پزشکی – ینی یوزیل

یوس 2019 - سارینا اسکندری - استانبول تکنیک - کارشناسی ارشد معماری

سارینا اسکندری

کارشناسی ارشد معماری – استانبول تکنیک
یوس 2019 - سالار نوایی - ترایزون - فیزیوتراپی

سالار نوایی

فیزیوتراپی – ترابزون
بیولوژی – اینونو
یوس 2019 - سام ارجمندزاده - اوکان - پزشکی

سام ارجمندزاده

پزشکی – اوکان
یوس 2019 - ساناز یثربی - اوکان - دندانپزشکی

ساناز یثربی

دندانپزشکی – اوکان

یوس 2019 - سرور فیضی - یدی تپه - دندانپزشکی

سرور فیضی

دندانپزشکی – یدی تپه
یوس 2019 - سنا جانفدا - باشکنت - پزشکی

سنا جانفدا

پزشکی – باشکنت
یوس 2019 - سولماز تارقلی- EMU قبرس- داروسازی

سولماز تارقلی

داروسازی – EMU قبرس
یوس 2019 - سولین کاظمی- نیرسیت قبرس- دندانپزشکی

سولین کاظمی

دندانپزشکی – نیرسیت (قبرس)

یوس 2019 - سینا پاشایی- موغلا صدقی کوچمان- پرستاری

سینا پاشایی

پرستاری – موغلا صدقی کوچمان
یوس 2019 - سینا قادری- آکدنیز- فیزیوتراپی

سینا قادری

فیزیوتراپی – آکدنیز
یوس 2019 - شعله شمس پور- بوجاک- پرستاری

شعله شمس پور

پرستاری – بوجاک
یوس 2019 - اشکان محمدزاده- بولنت اجوییت- پرستاری

اشکان محمدزاده

پرستاری – بولنت اجوییت
رادیولوژی – آتاتورک
فیزیوتراپی – باتمان
پرستاری – بولنت اجویت

یوس 2019 - شیما ملک خواه- اگه- داروسازی

شیما ملک خواه

داروسازی – اگه
یوس 2019 - صبا راد- دجله- دندانپزشکی

صبا راد

دندانپزشکی – دجله
یوس 2019 - صبا طالبی- نجم الدین اربکان- پزشکی

صبا طالبی

پزشکی – نجم الدین اربکان
یوس 2019 - شیرین طنابی- اگه- کارشناسی ارشد مکانیک

شیرین طنابی

کارشناسی ارشد مکانیک – اگه

یوس 2019 - عادل سیدزاده- دجله- دندانپزشکی

عادل سیدزاده

دندانپزشکی – دجله
یوس 2019 - عرشیا امیرحسینی- اوکان - دندانپزشکی

عرشیا امیرحسنی

دندانپزشکی- اوکان
یوس 2019 - عسل محمدی - نیرسیت (قبرس)- دندانپزشکی

عسل محمدی

دندانپزشکی – نیرسیت (قبرس)
فیزیوتراپی – باتمان
رادیولوژی – بایبورت
یوس 2019 - علی خورشیدی - نیشانتاشی- طراحی مد

علی خورشیدی

طراحی مد – نیشانتاشی

یوس 2019 - علی زینالی- ترابزون- فیزیوتراپی

علی زینالی

فیزیوتراپی – ترابزون
فیزیوتراپی – بیرونی
رادیولوژی – اینونو
علوم آزمایشگاهی – اوشاک
یوس 2019 - علی نورافکن- موغلا صدقی کوچمان- پرستاری

علی نورافکن

پرستاری – موغلا صدقی کوچمان

کریم

یوس 2019 - عماد عبدالله زاده- کارادنیز تکنیک- پزشکی

عماد عبدالله زاده

پزشکی – کارادنیزتکنیک
پزشکی – بورسا اولوداغ
یوس 2019 - فرشاد زهفروش- استنبول تکنیک - دکتری عمران

فرشاد زهفروش

دکتری عمران – استانبول تکنیک

یوس 2019 - فرید دولتخواه- جمهوریت - پزشکی

فرید دولت خواه

پزشکی – جمهوریت
پرستاری -آتاتورک
پروتز دندان – چوکوروا
پرستاری – اینونو
یوس 2019 - لاوین فرخی- آتاتورک- دندانپزشکی

لاوین فرخی

دندانپزشکی – آتاتورک
یوس 2019 - لعیا صلاحی- بولنت اجوییت- فیزیوتراپی

لعیا صلاحی

فیزیوتراپی – بولنت اجوییت
مامایی – سلیمان دمیرل
یوس 2019 - محمد تقی زاده - 19 مایس - روانشناسی

محمد تقی زاده

روانشناسی- ۱۹ مایس
هوشبری- اولوداغ

یوس 2019 - محمدحسین اسعدی - آکدنیز - بینایی سنجی

محمدحسین اسعدی

بینایی سنجی – آکدنیز
یوس 2019 - مهرناز مقدم - قاضی آنتپ - پروتز دندان

مهرناز مقدم

پروتز دندان – قاضی آنتپ
بینایی سنجی – آتاتورک
بینایی سنجی – باتمان
شنوایی سنجی – اینونو
بینایی سنجی – ساکاریا
یوس 2019 - مهیار محمد کریمی - قاضی آنتپ - پرستاری

مهیار محمدکریمی

پرستاری – قاضی آنتپ
یوس 2019 - مونا مسعودنیا - استانبول تکنیک - کارشناسی ارشد مهندسی آب

مونا مسعودنیا

کارشناسی ارشد مهندسی آب – استانبول تکنیک

یوس 2019 - نسرین ایوبی - موغلا صدقی کوچمان - فیزیوتراپی

نسرین ایوبی

فیزیوتراپی – موغلا صدقی کوچمان
یوس 2019 - نگین راد - آتاتورک - دندانپزشکی

نگین راد

دندانپزشکی – آتاتورک
دندانپزشکی – یوزونجو ییل وان
یوس 2019 - نیما مبرز - زونگولداغ - پرستاری

نیما مبرز

پرستاری – زونگولداغ
توریسم و هتل داری – هاتای مصطفی کمال
یوس 2019 - هاتف بیقرار - موغلا صدقی کوچمان پرستاری

هاتف بیقرار

پرستاری – موغلا صدقی کوچمان


یوس 2019 - اریسا خیری - قاضی آنتپ - پروتز دندان

آریسا خیری

پروتز دندان – قاضی آنتپ
فیزیوتراپی – باتمان
هوشبری – بولنت اجویت
یوس 2019 - امیر سیده - نیریست (قبرس) - دندانپزشکی

امیر سیده

دندانپزشکی – نیریست (قبرس)
داروسازی – مرسین

علی عدلی

(داروسازی – پزشکی) – یدی تپه

روشا رادمرد

(داروسازی – دندانپزشکی) – یدی تپه

لیلا محمدی

دندانپزشکی – ینی یوزیل

درین ملکی

دندانپزشکی – یدی تپه


امیرحسین قبادی

دندانپزشکی – یدی تپه

علیرضا کبیری زاده

دندانپزشکی – ینی یوزیل

غزل حکمتی زاده

دندانپزشکی – ینی یوزییل

مسعود لامی

دندانپزشکی – ینی یوزییل


تارا فرج زاده

دندانپزشکی – اوشاک

ساینا رسولی

داروسازی – یدی تپه

ارمینه قربان پور

داروسازی – یدی تپه

سینا خواجه

رادیولوژی – آتاتورک


عارف یزدانی

پروتز دندان – قاضی آنتپ

علی پرویزی

پروتز دندان – قاضی آنتپ
بینایی سنجی – آتاتورک

لیلا حسین نژاد

علوم آزمایشگاهی – آلانیا

بابک علی نژاد

(دامپزشکی – روابط بین الملل) – آنکارا


پریا حسینی

رادیولوژی – آتاتورک

کمک های اولیه – مولا

سارا مختاریان

رادیولوژی – آتاتورک

شیما حسین زاده

پزشکی – کارادنیزتکنیک

المیرا سلطانی

پزشکی – ینی یوزیل


امیرمحمد رسدی

پزشکی – اوکان

حسام رهنما

پزشکی – یدی تپه

زهرا مبشر

پزشکی – ینی یوزیل

مهرداد حسن نژاد

دندانپزشکی – آنکارا


مهرداد هناره

(دندانپزشکی – پرستاری) – آکدنیز

پرستاری – آتاتورک

پرستاری – پاموک کاله

فاطمه اسدزاده

بانکداری و حسابداری – آکدنیز

تجارت بین الملل – هاتای مصطفی کمال

طراحی مد – اوشاک

بانکداری و حسابداری – یوزونجو ییل وان

میترا پیری

رادیولوژی – آتاتورک

پویا زاهدی

بینایی سنجی – آتاتورک


زهرا قلی زاده

طراحی مد – گیرسون

هوشبری – اینونو

هوشبری – رجب طیب اردوغان

پوریا ناصری

پرستاری – اینونو

پرستاری – پاموک کاله

گلناز علی اکبری

فیزیوتراپی – Medipol

حسام خدایی

مکانیک خودرو – اولوداغ


زهرا حسین نژاد

بینایی سنجی – آتاتورک

طراحی مد – اوشاک

رادیولوژی – بولنت اجویت